Unzipped Fly Karol Czajkowski: „Spotkanie muzyków tradycyjnych z klasykami. Rejestracja i wydanie drugiego albumu zespołu Vołosi”

numer zadania: 05158/15

numer w EBOI: 57377/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Unzipped Fly Karol Czajkowski

nazwa zadania: Spotkanie muzyków tradycyjnych z klasykami. Rejestracja i wydanie drugiego albumu zespołu Vołosi

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Muzyka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.6

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 67.6

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin: „Dwa teatry”

numer zadania: 00274/15

numer w EBOI: 50422/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin

nazwa zadania: Dwa teatry

program: Teatr 2015 – Promesa

priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 40.6

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 55.6

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej: „Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie: edycje w latach 2015 – 2017. w tym jubileuszowa 25. edycja w roku 2015. „

numer zadania: 08366/15

numer w EBOI: 53911/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

nazwa zadania: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie: edycje w latach 2015 – 2017. w tym jubileuszowa 25. edycja w roku 2015.

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Muzyka

Kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 52.2

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 89.2

Ocena formalna: OK


Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku: „9. FESTIWAL KULTUR ŚWIATA „OKNO NA ŚWIAT””

numer zadania: 08707/15

numer w EBOI: 58243/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

nazwa zadania: 9. FESTIWAL KULTUR ŚWIATA „OKNO NA ŚWIAT”

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Muzyka

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 44.2

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 77.2

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin: „Dwa teatry”

numer zadania: 00274/15

numer w EBOI: 50422/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin

nazwa zadania: Dwa teatry

program: Teatr 2015 – Promesa

priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 40.6

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 55.6

Ocena formalna: OKjerzy kreczmar, natalia schreder, narodowe muzeum morskie w gdańsku. siedziba główna, kielno kościół, zamek świecie nad wisłą, polska niezwykła, ile w polsce jest powiatów, up rumia 1, jak nazywal sie przodek jozefa, sukienki góralskie dla dziewczynek, obszar ograniczonego użytkowania, agugu gdynia, ankieta do sprawdzenia prawa do zasiłku na dzieci familienkasse jak wypelnic, esa stachurski, henryk poddębski…