Trafostacja Sztuki w Szczecinie: „W BLASKU ŚWIATŁA – warsztaty plastyczne dla dzieci słabosłyszących z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”

numer zadania: 03456/15

numer w EBOI: 56622/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

nazwa zadania: W BLASKU ŚWIATŁA – warsztaty plastyczne dla dzieci słabosłyszących z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 74.2

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka: „Teatr – Lubię to. Wyjazdowe spektakle dla dzieci i młodzieży „

numer zadania: 04873/15

numer w EBOI: 57617/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka

nazwa zadania: Teatr – Lubię to. Wyjazdowe spektakle dla dzieci i młodzieży

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 49 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 48.4

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 83.4

Ocena formalna: OK


Aurelia i Albin Matysik: „Gaj Mały. zespół pałacowo-parkowy (XIX w.): prace konserwatorskie przy rzeźbach znajdujących się na elewacji budynku”

numer zadania: 00476/15

numer w EBOI: 51784/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Aurelia i Albin Matysik

nazwa zadania: Gaj Mały. zespół pałacowo-parkowy (XIX w.): prace konserwatorskie przy rzeźbach znajdujących się na elewacji budynku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 33.25

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 53.25

Ocena formalna: OK


Centrum Kultury Wrocław – Zachód: „Wykluczeni z kultury 2015”

numer zadania: 07469/15

numer w EBOI: 59940/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury Wrocław – Zachód

nazwa zadania: Wykluczeni z kultury 2015

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 75 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.6

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OK


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia: „Wielkopolski Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego”

numer zadania: 07022/15

numer w EBOI: 55339/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

nazwa zadania: Wielkopolski Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58

Ocena formalna: OKgim 1 bytów, dzięki o panie nuty, numer książeczki paszportowej, mazurek dąbrowski, deszczów czy deszczy, samozatrudnieni tarcza antykryzysowa, wojewodtwa, jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów, dofinansowanie dla firm tarcza, gdansk pord, koszty kwalifikowalne, tabela php, игры 2016, wozy strażackie nowe…