Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin: „Wielki Teatr w Małym Mieście Junior „

numer zadania: 03413/15

numer w EBOI: 57310/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

nazwa zadania: Wielki Teatr w Małym Mieście Junior

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 44 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 78.6

Ocena formalna: OK


Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu: „TWÓRCZA TERAPIA”

numer zadania: 03346/15

numer w EBOI: 58299/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu

nazwa zadania: TWÓRCZA TERAPIA

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 43 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 81.2

Ocena formalna: OK


Muzeum Podlaskie w Białymstoku: „Rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie”

numer zadania: 07032/15

numer w EBOI: 58454/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

nazwa zadania: Rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 88 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.2

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 83.2

Ocena formalna: OK


Opera Krakowska w Krakowie : „Studio Opera”

numer zadania: 07531/15

numer w EBOI: 59033/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Opera Krakowska w Krakowie

nazwa zadania: Studio Opera

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 34.2

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 56.2

Ocena formalna: OKbohaterski oddział 2, encyklopedia pwn, fio 2019 regulamin, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, narodowe czytanie 2013, profesor markiewicz, odpowiedz kto i do kogo wypowiada podane słowa, system informacji przestrzennej wejherowo, sanktuarium sw jozefa ruda sl, siostra antygony hasło do krzyżówki, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity 2020, imie lilia, scenariusz na 11 listopada liceum, apteka jastarnia, jakie przedmioty w 6 klasie podstawówki po reformie, rudy alek zośka, sąd w słupsku, sprawa polski w czasie i wojny światowej, chopinowski, strefy czerwone i żółte, gdańsk jakie województwo, powody niedokonania podziału zamówienia na części przykłady, zagadki o symbolach narodowych, kontakt ogłoszenia…