Fundacja Pro Cello: „XI Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy Fundacji Pro Cello”

numer zadania: 07535/15

numer w EBOI: 59545/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pro Cello

nazwa zadania: XI Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy Fundacji Pro Cello

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 83.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Romantyzmu w Opinogórze: „Kolekcja Rzeźby Mieczysława Weltera”

numer zadania: 07367/15

numer w EBOI: 56894/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

nazwa zadania: Kolekcja Rzeźby Mieczysława Weltera

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie: „Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego – kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa. tom 2 i 3”

numer zadania: 03125/15

numer w EBOI: 54826/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie

nazwa zadania: Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego – kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa. tom 2 i 3

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 34.6

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 48.6

Ocena formalna: OK


Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu: „Sandomierz. kościół rektoralny św. Michała Archanioła – dawniej PP. Benedyktynek (XVII-XVIII w.): stabilizacja stanu zachowania obrazów – pełna konserwacja – kontynuacja prac”

numer zadania: 00948/15

numer w EBOI: 52589/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

nazwa zadania: Sandomierz. kościół rektoralny św. Michała Archanioła – dawniej PP. Benedyktynek (XVII-XVIII w.): stabilizacja stanu zachowania obrazów – pełna konserwacja – kontynuacja prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 60.25

Ocena formalna: OKdata powstania warszawskiego, deszczów czy deszczy, poznań muzeum etnograficzne, ewp 2.0 rejestracja, 1917 polska, centrum medyczne kaszuby lębork, immanentna, kodeks etyki służby cywilnej, do kiedy zakaz przemieszczania się, koncerty listopad 2018, pies na kwarantannie, wymaga rozstrzygnięcia, ustawa o przeciwdziałaniu covid…