Fundacja wspierania kultury „Warszawscy Wirtuozi”: „XIV Janowieckie Interpretacje Muzyki im. Jakuba Walaska”

numer zadania: 04889/15

numer w EBOI: 57953/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja wspierania kultury „Warszawscy Wirtuozi”

nazwa zadania: XIV Janowieckie Interpretacje Muzyki im. Jakuba Walaska

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 51.2

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 81.2

Ocena formalna: OK


Teatr Studio im. St.I.Witkiewicza: „Zofia Wierchowicz”

numer zadania: 07958/15

numer w EBOI: 59885/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Studio im. St.I.Witkiewicza

nazwa zadania: Zofia Wierchowicz

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.6

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 58.6

Ocena formalna: OK


Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie: „Monograficzna wystawa Katarzyny Kobro w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie”

numer zadania: 07998/15

numer w EBOI: 59699/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

nazwa zadania: Monograficzna wystawa Katarzyny Kobro w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 58

Ocena formalna: OK


Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW: „Konserwacja. opracowanie. analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See”

numer zadania: 03324/15

numer w EBOI: 56339/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW

nazwa zadania: Konserwacja. opracowanie. analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 90 800,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 78.5

Ocena formalna: OK


Fundacja Bednarska: „IX Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej”

numer zadania: 04051/15

numer w EBOI: 56248/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Bednarska

nazwa zadania: IX Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 87.25

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ: „Nowa Cerekwia – ponadregionalne celtyckie centrum handlu i rzemiosła. Opracowanie i publikacja zabytków metalowych.”

numer zadania: 03697/15

numer w EBOI: 59888/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

nazwa zadania: Nowa Cerekwia – ponadregionalne celtyckie centrum handlu i rzemiosła. Opracowanie i publikacja zabytków metalowych.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 48.75

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


Muzeum Miejskie „Sztygarka”: „Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika” – analiza metalograficzna”

numer zadania: 04547/15

numer w EBOI: 57483/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Miejskie „Sztygarka”

nazwa zadania: Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika” – analiza metalograficzna

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 67.6

Ocena formalna: OKtadeusz sygietyński, wyszukiwanie osób po nazwisku, teatr tańca, cmentarz św piotra gniezno, ul. marymoncka 99/103, 01-813 warszawa, jan młodożeniec, 8 klasa przedmioty, trwałość pamięci opis, tłumaczenie skrót, terranova kraków zwierzyniecka, www miastochojnice pl, żółkiewski, polska a unia europejska, znaczek w kształcie litery v, czad tlenek węgla, mtg zasady, liczba urodzeń w polsce wykres…