Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji: „Cyfrowa kartoteka biograficzna Polaków w Wielkiej Brytanii w XX wieku”

numer zadania: 05714/15

numer w EBOI: 57595/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji

nazwa zadania: Cyfrowa kartoteka biograficzna Polaków w Wielkiej Brytanii w XX wieku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 41.6

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 54.6

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami: „Konserwacja i restauracja kolegiaty pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi. Ukraina. XVII-XIX w. – kontynuacja”

numer zadania: 08745/15

numer w EBOI: 59741/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

nazwa zadania: Konserwacja i restauracja kolegiaty pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi. Ukraina. XVII-XIX w. – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 14 308,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 59

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 95

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Poligrodzianie: „Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie””

numer zadania: 05567/15

numer w EBOI: 59570/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Poligrodzianie

nazwa zadania: Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 29.06.2021

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 50.6

Ocena formalna: OK


Fundacja „Silva Rerum Polonarum”: „Ochrona i dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w Czechach – tereny historycznego Zaolzia”

numer zadania: 09916/15

numer w EBOI: 64121/15/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Silva Rerum Polonarum”

nazwa zadania: Ochrona i dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w Czechach – tereny historycznego Zaolzia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.5

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 85.5

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”: „Uwolnić projekt – nowy model produkcji i dystrybucji w oparciu o dawne sprzęty z magazynu gospodarki i rzemiosł.”

numer zadania: 05712/15

numer w EBOI: 59103/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”

nazwa zadania: Uwolnić projekt – nowy model produkcji i dystrybucji w oparciu o dawne sprzęty z magazynu gospodarki i rzemiosł.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 79

Ocena formalna: OK


Gminny Ośrodek Kultury. Promocji. Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej: „Spotkanie z naszym folklorem- kompleksowy program ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Gminy Istebna „

numer zadania: 01947/15

numer w EBOI: 54113/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury. Promocji. Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

nazwa zadania: Spotkanie z naszym folklorem- kompleksowy program ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Gminy Istebna

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OKdawny okręt wojenny, polska strefy koronawirus, muzyka najnowsza, dzień pracownika, szkola muzyczna lodz, buźniak sylwia lidia, postępowanie w przypadku porażenia prądem, świadectwa szkolne 2019/2020 – adnotacja o poziomie nauczania języka, ambasador polski w hiszpanii, zawieszenie broni, który z wymienionych protokołów jest protokołem działającym w warstwie aplikacji?, opieka społeczna słupsk, europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, proklamowanie, zespół szkół muzycznych częstochowa, róza film, wojna polsko – bolszewicka, policja zamówienia publiczne, legiony poslkie, willa wioletta jastarnia, psp krzywosadz, wmiarę…