Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich: „Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego”

numer zadania: 05662/15

numer w EBOI: 57949/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

nazwa zadania: Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 175 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73.6

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich: „Prace remontowo – konserwatorskie na polskim cmentarzu w Mościskach na Ukrainie.”

numer zadania: 09819/15

numer w EBOI: 63854/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich

nazwa zadania: Prace remontowo – konserwatorskie na polskim cmentarzu w Mościskach na Ukrainie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 14.67

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 28.67

Ocena formalna: OK


Fundacja Ośrodka KARTA: „Kolekcja Michała Sokolnickiego w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce – digitalizacja i udostępnianie.”

numer zadania: 02748/15

numer w EBOI: 53643/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ośrodka KARTA

nazwa zadania: Kolekcja Michała Sokolnickiego w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce – digitalizacja i udostępnianie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 21.06.2021

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 48.6

Ocena formalna: OK


Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich: „Kolonie ormiańskie w dawnej Polsce”

numer zadania: 08438/15

numer w EBOI: 57903/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

nazwa zadania: Kolonie ormiańskie w dawnej Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 13 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35.4

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 67.4

Ocena formalna: OKlist do papieża z prośbą o modlitwę, prawykonanie, jablonka zut, przedszkole nr 3 w lipnie, kryminał 2019, kilometraz, style architektoniczne w polsce, wieczorowa, mapa hipsometryczna polski z miastami, najsłynniejsze rzeźby, um kępice, pomnik harcerzy gdynia, zoz czersk, muzyka współczesna rodzaje, krakowskie biuro festiwalowe…