Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego: „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja”

numer zadania: 04377/15

numer w EBOI: 57143/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

nazwa zadania: Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 55 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 66.8

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”: „Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe”

numer zadania: 09968/15

numer w EBOI: 54986/14/A2

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”

nazwa zadania: Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 59.25

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 95.25

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej: „Konserwacja witraża w prezbiterium Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego – II etap. „

numer zadania: 09827/15

numer w EBOI: 63883/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej

nazwa zadania: Konserwacja witraża w prezbiterium Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego – II etap.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.5

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 86.5

Ocena formalna: OK


Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”: „Jutro Święty Janek puść na wodę wianek”

numer zadania: 03432/15

numer w EBOI: 55706/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

nazwa zadania: Jutro Święty Janek puść na wodę wianek

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 39.6

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 70.6

Ocena formalna: OK


Radłowskie Forum Rozwoju: „Radłowskie Betlejem” – wydanie płyty z tradycyjnymi kolędami i pastorałkami w wykonaniu lokalnych artystówDziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna6251243OK
02764/1554785/141FUNDACJA ROZWOJU INDYWIDUALNEGO „PRACA MOC ENERGIA”

numer zadania: 04459/15

numer w EBOI: 56177/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Radłowskie Forum Rozwoju

nazwa zadania: Radłowskie Betlejem” – wydanie płyty z tradycyjnymi kolędami i pastorałkami w wykonaniu lokalnych artystówDziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna6251243OK
02764/1554785/141FUNDACJA ROZWOJU INDYWIDUALNEGO „PRACA MOC ENERGIA

program: Wytańczyć tradycje – warsztaty z zakresu ludowych tańców Lubelszczyzny

priorytet: Dziedzictwo kulturowe

Kwota dofinansowania: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej: 7

ocena strategiczna: 25.08.2021

ocena końcowa: 10

Ocena formalna: 42.8

OK


Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów): „Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie. etap XV”

numer zadania: 05946/15

numer w EBOI: 55247/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

nazwa zadania: Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie. etap XV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 105 140,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36.8

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OKkról maciuś 1, pensum nauczyciela – logopedy, www.pz.gov.pl profil zaufany, gops bobowo, hymn polski download, vivaldi koncert a moll, zadania obrony cywilnej, punktyadresowe pl, polscy kompozytorzy xx wieku, przyporządkuj wymienione organy do odpowiednich rodzajów administracji publicznej, historia bałtyku, filmz 2017, cele integracji europejskiej, malarz polski, skróty stopni policyjnych, mapa polski z morzem bałtyckim, programy interwencyjne kontakt…