Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) : „Digitalizacja zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie”

numer zadania: 02916/15

numer w EBOI: 54186/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

nazwa zadania: Digitalizacja zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 178 662,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 45.6

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”: „Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap”

numer zadania: 04814/15

numer w EBOI: 55064/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 203 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OKkatarzyna stasiak, nova szkola dziennik, zbrodnia wołynska, powiatowa stacja sanitarno epidemiologiczna gdańsk, gmachy interpretacja, goniec kowalewski, reprezentować, ks skorupko, wypoczynek.pl, /0, tablica erekcyjna, muzeum zamkowe malbork, jaki stopień niepełnosprawności do 500+, uniwersytet gdański nip, brat zeno, historia powstania…