Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim: „Tadeusz Szczurek. „Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego. Śląska i Brandenburgii””

numer zadania: 04523/15

numer w EBOI: 56978/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

nazwa zadania: Tadeusz Szczurek. „Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego. Śląska i Brandenburgii”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69.6

Ocena formalna: OK


Collegium OO. Pijarów: „Łowicz. kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. OO. Pijarów (XVII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium”

numer zadania: 00432/15

numer w EBOI: 51672/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Collegium OO. Pijarów

nazwa zadania: Łowicz. kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. OO. Pijarów (XVII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Augustyna i św. Anny: „Babiak. kościół p.w. św. Augustyna i św. Anny (2 poł. XIV przeb. XIX w.): remont dachu”

numer zadania: 01233/15

numer w EBOI: 52782/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Augustyna i św. Anny

nazwa zadania: Babiak. kościół p.w. św. Augustyna i św. Anny (2 poł. XIV przeb. XIX w.): remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 56.75

Ocena formalna: OK


Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie: „Pszczew. Muzeum „Dom Szewca” (XVII w.): wykonanie prac renowacyjnych. wymiana dachu z gontu. modernizacja instalacji elektrycznej oraz impregnacja ścian i sufitów drewnianych środkiem grzybobójczym. owadobójczym i przeciwpożarowym”

numer zadania: 00779/15

numer w EBOI: 52631/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie

nazwa zadania: Pszczew. Muzeum „Dom Szewca” (XVII w.): wykonanie prac renowacyjnych. wymiana dachu z gontu. modernizacja instalacji elektrycznej oraz impregnacja ścian i sufitów drewnianych środkiem grzybobójczym. owadobójczym i przeciwpożarowym

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 54.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca w Wilkszynie: „Brzezina. kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej (XV-XVIII w.): konserwacja XVII-wiecznych elementów wyposażenia: ambony. empory i ławy kolatorskiej”

numer zadania: 01008/15

numer w EBOI: 52095/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca w Wilkszynie

nazwa zadania: Brzezina. kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej (XV-XVIII w.): konserwacja XVII-wiecznych elementów wyposażenia: ambony. empory i ławy kolatorskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 54

Ocena formalna: OKodbudowa polski po ii wojnie światowej, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w gdyni, 25 lat psp konkurs plastyczny, rok wyboru karola wojtyły na papieża, tomasz olbratowski wiek, dowódcy powstania wielkopolskiego, licea profilowane, samochód szymona, protest gdańsk, człowiek i wszechświat, epizootie, strato com, instytut polski w budapeszcie, twórcy polskiej niepodległości, ministerstwo dziedzictwa narodowego dotacje, wydarzenia hajnówka, pomnik smoleńsk, powiatowy zespół ds orzekania o niepełnosprawności bydgoszcz, fryderk chopin, europejskie dni dziedzictwa 2018 program…