Muzeum Śląskie w Katowicach: „Uzupełniające badania geofizyczne na dwóch rejestrowych stanowiskach w Samborowicach pow. raciborski.”

numer zadania: 04508/15

numer w EBOI: 56881/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Śląskie w Katowicach

nazwa zadania: Uzupełniające badania geofizyczne na dwóch rejestrowych stanowiskach w Samborowicach pow. raciborski.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 34.8

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 56.8

Ocena formalna: OK


Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej: „Pyzdry. dom podcieniowy – dawna piekarnia (XVIII/XIX w.): wymiana dachu i wzmocnienie konstrukcji murów”

numer zadania: 01863/15

numer w EBOI: 53187/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

nazwa zadania: Pyzdry. dom podcieniowy – dawna piekarnia (XVIII/XIX w.): wymiana dachu i wzmocnienie konstrukcji murów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 51.75

Ocena formalna: OK


Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego: „Kwiatków 11/20. gm. Brudzew. Wielokulturowy kompleks osadniczy.”

numer zadania: 03287/15

numer w EBOI: 55313/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

nazwa zadania: Kwiatków 11/20. gm. Brudzew. Wielokulturowy kompleks osadniczy.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OKjęzyk urzędowy luksemburg, 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045, przedmioty w szkole podstawowej w latach 80, czynności higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze pdf, elementarz wiszniewski, polska motoryzacja, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, banknot bitwa warszawska, drugi prezydent polski, nuty hymnu polskiego, pytania z kpa, miastomuzyki.pl play 6, legenda do mapy zasadniczej…