Uniwersytet Warszawski: „Wczesnośredniowieczne wyroby szklane z Mazowsza i Podlasia”

numer zadania: 03297/15

numer w EBOI: 55820/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Warszawski

nazwa zadania: Wczesnośredniowieczne wyroby szklane z Mazowsza i Podlasia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Częstochowskiej w Kiezmarku: „Kiezmark. kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVIII w.): wymiana stolarki okiennej. konserwacja witraży”

numer zadania: 02131/15

numer w EBOI: 52399/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Częstochowskiej w Kiezmarku

nazwa zadania: Kiezmark. kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVIII w.): wymiana stolarki okiennej. konserwacja witraży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici: „Ewidencja stanowisk podwodnych AZP”

numer zadania: 07396/15

numer w EBOI: 57380/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

nazwa zadania: Ewidencja stanowisk podwodnych AZP

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OKnajwiększa polska w historii, list intencyjny do dofinansowania, stare filmy youtube, specjalnością, rada opwim, gdzie rozliczyć pit za 2019, decyzja administracyjna elementy, krzyk obsada, polskie radio youtube, defilada 3 maja 2019, muzeum na pańskiej, małgorzata polak, statek turystyczny, olsztyn ludnosc…