Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego: „Zamiechów. stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim”

numer zadania: 04514/15

numer w EBOI: 56706/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

nazwa zadania: Zamiechów. stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 32 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.25

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 77.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce: „Lubawka. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – ambona (XVIII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie”

numer zadania: 01465/15

numer w EBOI: 52736/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce

nazwa zadania: Lubawka. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – ambona (XVIII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 55.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza: „Szczodrowo. kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (XIV/XVII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z opaską drenażową oraz naprawa i impregnacja zniszczonych elementów przyziemia kościoła”

numer zadania: 02303/15

numer w EBOI: 51922/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

nazwa zadania: Szczodrowo. kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (XIV/XVII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z opaską drenażową oraz naprawa i impregnacja zniszczonych elementów przyziemia kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OK


Piotr i Maria Babiccy: „Bielawa. drewniany pawilon ogrodowy (XIX. XX): prace remontowo-konserwatorskie oraz konstrukcyjne – powstrzymanie katastrofy budowlanej”

numer zadania: 01480/15

numer w EBOI: 52176/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Piotr i Maria Babiccy

nazwa zadania: Bielawa. drewniany pawilon ogrodowy (XIX. XX): prace remontowo-konserwatorskie oraz konstrukcyjne – powstrzymanie katastrofy budowlanej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim: „Brzozie Lubawskie. kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela (1874 r.): remont części dachu kościoła ( nad prezbiterium oraz północną częścią korpusu)”

numer zadania: 01262/15

numer w EBOI: 53087/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim

nazwa zadania: Brzozie Lubawskie. kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela (1874 r.): remont części dachu kościoła ( nad prezbiterium oraz północną częścią korpusu)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 59.5

Ocena formalna: OK


mariusz larysz: „Wygoda. Rządcówka (XIX w.): remont dachu. odtworzenie cześci budynku. izolacja piwnic. odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej. odtworzenie altany i elewacji. wykonanie instalacji ppoż.. elektrycznej”

numer zadania: 00362/15

numer w EBOI: 51651/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: mariusz larysz

nazwa zadania: Wygoda. Rządcówka (XIX w.): remont dachu. odtworzenie cześci budynku. izolacja piwnic. odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej. odtworzenie altany i elewacji. wykonanie instalacji ppoż.. elektrycznej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 57.25

Ocena formalna: OKfilmo, regulamin amatorskiego połowu ryb na morzu 2018, atlas geograficzny polski, przerzucasz, obostrzenia 20 kwietnia, choroby wspolistniejace z koronawirusem, na mapie oznaczono numerami 1-4 wybrane polskie rzeki, sekty w polsce prezentacja, xix jaka to liczba, poziom edukacji w polsce, marszałek piłsudski film, niepamiętam, bułgaria otwarcie granic, odzyskanie niepodległości przez polskę krótko dla dzieci, ochrona zabytków, działka przemysłowa definicja, katyń historia, gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej sp z oo, koło nr 6 żołnierzy 2 armii wojska polskiego, mały flet poprzeczny o wysokiej skali…