Arkadiusz Michoński: „Bojadła. zespół pałacowy (1 ćw. XVIII w.): remont dachu pałacu – I etap”

numer zadania: 01166/15

numer w EBOI: 52374/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Arkadiusz Michoński

nazwa zadania: Bojadła. zespół pałacowy (1 ćw. XVIII w.): remont dachu pałacu – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Tradycji Akademickiej: „Prace remontowo­konserwatorskie w kościele pw. Chrystusa Króla w Kutach (Ukraina) ­ etap II”

numer zadania: 07581/15

numer w EBOI: 60432/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Tradycji Akademickiej

nazwa zadania: Prace remontowo­konserwatorskie w kościele pw. Chrystusa Króla w Kutach (Ukraina) ­ etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 66 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 56.4

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 89.4

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Bejscach: „Bejsce. kościół p.w. św.Mikołaja – kaplica Firlejów (1594 r.): kontynuacja prac konserwatorskich przy kamiennej dekoracji we wnętrzu kaplicy oraz likwidacja zawilgocenia kaplicy poprzez remont schodów”

numer zadania: 01024/15

numer w EBOI: 53221/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Bejscach

nazwa zadania: Bejsce. kościół p.w. św.Mikołaja – kaplica Firlejów (1594 r.): kontynuacja prac konserwatorskich przy kamiennej dekoracji we wnętrzu kaplicy oraz likwidacja zawilgocenia kaplicy poprzez remont schodów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 68.5

Ocena formalna: OK


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Narodzenia N.M.P. w Krużlowej Wyżnej: „Krużlowa Wyżna. drewniany kościół p.w. Narodzenia NMP (XVI w.): ratunkowa konserwacja murowanego fragmentu ściany północnej prezbiterium wraz z kamiennym portalem i konserwacja XVIII-wiecznego ołtarza głównego”

numer zadania: 00863/15

numer w EBOI: 52111/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Narodzenia N.M.P. w Krużlowej Wyżnej

nazwa zadania: Krużlowa Wyżna. drewniany kościół p.w. Narodzenia NMP (XVI w.): ratunkowa konserwacja murowanego fragmentu ściany północnej prezbiterium wraz z kamiennym portalem i konserwacja XVIII-wiecznego ołtarza głównego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 64.5

Ocena formalna: OKoznaczenie substancji niebezpiecznych, banialuki krzyżówka, konkursy na opowiadanie 2019, zabrzmieć, art. 71 prawa budowlanego, miasto koło wadowic krzyżówka, żaglowiec lwów, strachopolis, zasiłek bezrobotnych 2020, bip bydgoszcz przetargi, lokalny patriotyzm, fryderyk. gala muzyki poważnej 2020, wyjaśnij jaką funkcję pełnił w średniowieczu każdy z wymienionych budynków, gdańsk dom studencki, prawo kazdy, urząd paszportowy gdańsk…