Wrocław. Kościół pw. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): remont pokrycia dachu kruchty bocznej

numer zadania: 00736/15

numer w EBOI: 52250/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wrocław. Kościół pw. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): remont pokrycia dachu kruchty bocznej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Gidle. kościół p.w. św. Marii Magdaleny – ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorskie – konserwacja rzeźb. obrazów. złoceń snycerki. listew i ram

numer zadania: 01862/15

numer w EBOI: 53139/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gidle. kościół p.w. św. Marii Magdaleny – ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorskie – konserwacja rzeźb. obrazów. złoceń snycerki. listew i ram

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.25

Ocena formalna: OK


Kłóbka. kościół p.w. św. Prokopa (XIX w.): remont konserwatorski ścian kościoła oraz osuszenie murów

numer zadania: 02181/15

numer w EBOI: 52484/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzym.-kat.p.w.św. Prokopa w Kłóbce

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kłóbka. kościół p.w. św. Prokopa (XIX w.): remont konserwatorski ścian kościoła oraz osuszenie murów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


Smakujemy tradycji naszego regionu

numer zadania: 05125/15

numer w EBOI: 58914/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 20.08.2021

ocena strategiczna: 9

nazwa wnioskodawcy: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Smakujemy tradycji naszego regionu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 36.8

Ocena formalna: OKszkoła muzyczna bielsko biała, um koscierzyna, czy rozwarcie może się cofnąć, śmierć kliniczna forum, siatka godzin w szkole podstawowej 2016/2017, ile czasu wyrabia się paszport, szkoła podstawowa szprotawa, swieto niepodległości, ostatni etap, piosenki niepodległościowe, łazienki królewskie restauracja, urząd gminy smętowo graniczne, wniosek o opiekę na dziecko…