Łęczyca. dawny klasztor Norbertanek (XVII w.): zakończenie remontu pokrycia dachowego na zabytkowym budynku Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK – etap IV – południowe skrzydło

numer zadania: 00646/15

numer w EBOI: 52198/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Łęczyca. dawny klasztor Norbertanek (XVII w.): zakończenie remontu pokrycia dachowego na zabytkowym budynku Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK – etap IV – południowe skrzydło

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Płonina. zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie. zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku. stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych – IV etap

numer zadania: 01405/15

numer w EBOI: 52694/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: TISSO INDUSTRY Krzysztof Harkawy

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Płonina. zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie. zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku. stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych – IV etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Porządkowanie polskich cmentarzy na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2015”

numer zadania: 02750/15

numer w EBOI: 52987/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 35.2

ocena strategiczna: 28

nazwa wnioskodawcy: Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Porządkowanie polskich cmentarzy na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2015”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 67.2

Ocena formalna: OK


Kwielice. kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIV w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu – etap II

numer zadania: 02467/15

numer w EBOI: 51972/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kwielicach

Kwota dofinansowania: 39 465,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Kwielice. kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIV w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OK


Roboty zabezpieczające. prace projektowe i przygotowawcze do rewitalizacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Wyżnianach

numer zadania: 08801/15

numer w EBOI: 58272/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Kwota dofinansowania: 21 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Roboty zabezpieczające. prace projektowe i przygotowawcze do rewitalizacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Wyżnianach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OKzmiana zycia, parafia cewice, powiązany, puw gdansk, pge siedlce, sztab wojskowy, ustawa o siłach zbrojnych, pierwszy okres u dziewczynki, bohaterom pl, jak zostać kapitanem statku, droga 627, świadczenie dla bezrobotnych, kwiecień krajobraz, pomorska specjalna strefa ekonomiczna prezes…