Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku: „Frombork. mury obronne (XIV w.): mur A1- strona zewnętrzna”

numer zadania: 00496/15

numer w EBOI: 50687/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku

nazwa zadania: Frombork. mury obronne (XIV w.): mur A1- strona zewnętrzna

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OK


Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA: „Konserwacja. digitalizacja i udostępnienie w internecie zbioru partytur muzycznych Bogusława Schaeffera”

numer zadania: 05551/15

numer w EBOI: 58281/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA

nazwa zadania: Konserwacja. digitalizacja i udostępnienie w internecie zbioru partytur muzycznych Bogusława Schaeffera

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Stowarzyszenie Folklorystyczne Silesianie: „ŚLĄSKI DIAMENT 2015”

numer zadania: 06562/15

numer w EBOI: 59317/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Folklorystyczne Silesianie

nazwa zadania: ŚLĄSKI DIAMENT 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 29.2

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 50.2

Ocena formalna: OK


Fundacja Dobrej Książki: „Inwentaryzacja grobów polskich w Stambule wraz z przygotowaniem publikacji albumowej. „

numer zadania: 09951/15

numer w EBOI: 64172/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dobrej Książki

nazwa zadania: Inwentaryzacja grobów polskich w Stambule wraz z przygotowaniem publikacji albumowej.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu: „Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”

numer zadania: 06001/15

numer w EBOI: 58029/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

nazwa zadania: Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 39 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 73.2

Ocena formalna: OK


Parafia p.w. „Przemienienia Pańskiego”. Cmolas 252 a. 36-105 Cmolas: „Cmolas. Parafia Przemienienia Pańskiego: konserwacja i digitalizacja zbioru ksiąg parafialnych”

numer zadania: 05888/15

numer w EBOI: 59135/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia p.w. „Przemienienia Pańskiego”. Cmolas 252 a. 36-105 Cmolas

nazwa zadania: Cmolas. Parafia Przemienienia Pańskiego: konserwacja i digitalizacja zbioru ksiąg parafialnych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 53

Ocena formalna: OK


Fundacja Park Miniatur Województwa Mazowieckiego: „Wykonanie planów nieistniejących budynków Warszawy w formacie cyfrowym na podst. archiwalnych planów. zdjęć”

numer zadania: 05690/15

numer w EBOI: 57714/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Park Miniatur Województwa Mazowieckiego

nazwa zadania: Wykonanie planów nieistniejących budynków Warszawy w formacie cyfrowym na podst. archiwalnych planów. zdjęć

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalneśw iwo, strefa czerwona w polsce, podbijać bębenka, bip kprm, zurbanizowane tereny niezabudowane, połącz każde pojęcie z właściwym wyjaśnieniem, kartka kancelaryjna, ministry, konwencja rady europy, m jak miłość 316, lędziny wydarzenia, dźwięk syreny alarmowej, mapa zakarzen, współczesnych, gdyńska akademia tenisowa, miejskie przedszkole w bukownie, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wrocław…