BASTION-BJ: „Gdańsk. Bastion św. Elżbiety (1557 r.): konserwacja murów bastionu”

numer zadania: 03866/15

numer w EBOI: 52052/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: BASTION-BJ

nazwa zadania: Gdańsk. Bastion św. Elżbiety (1557 r.): konserwacja murów bastionu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 46.75

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 65.75

Ocena formalna: OK


Kuria Diecezjalna w Kaliszu: „Chocz. pałac Infułatów (XVIII w.): wzmocnienie posadowienia. scalenie i kotwienie ścian. remont dachu”

numer zadania: 00678/15

numer w EBOI: 52053/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Kuria Diecezjalna w Kaliszu

nazwa zadania: Chocz. pałac Infułatów (XVIII w.): wzmocnienie posadowienia. scalenie i kotwienie ścian. remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 66.67

Ocena formalna: OK


Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego: „Piotrków Trybunalski. kościół p.w. Franciszka Ksawerego – polichromia w kaplicy p.w. św. Józefa (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ścian – etap I”

numer zadania: 01924/15

numer w EBOI: 53394/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

nazwa zadania: Piotrków Trybunalski. kościół p.w. Franciszka Ksawerego – polichromia w kaplicy p.w. św. Józefa (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ścian – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie: „Olsztyn. zamek (XIV w.): kompleksowa konserwacja elewacji północnej skrzydła północnego”

numer zadania: 01320/15

numer w EBOI: 53256/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

nazwa zadania: Olsztyn. zamek (XIV w.): kompleksowa konserwacja elewacji północnej skrzydła północnego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.33

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 67.33

Ocena formalna: OK


Gmina Wschowa: „Wschowa. Zbór Poewangelicki Kripplein Christi (XVII w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego”

numer zadania: 00755/15

numer w EBOI: 52732/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Wschowa

nazwa zadania: Wschowa. Zbór Poewangelicki Kripplein Christi (XVII w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 46.75

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OKwojewódzki konserwator zabytków łódź, pielgrzymki jana pawła 2, plan ochrony obiektu pdf, kami kresy, jolanta fierek, sianów bip, by e konsulat gov pl, gdzie bądź wiek, oznaczenia w auschwitz, zdrobnienia imienia wiktoria, ustawa o ochronie środowiska tekst jednolity 2017, dzialanie, z tytułu, zamek krzyżtopór w ujeździe…