Lubawa. mury obronne Zamku Biskupów Chełmińskich (XIV/XV w.): remont części muru elewacji zachodniej – III etap

numer zadania: 00595/15

numer w EBOI: 52113/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Gmina Miejska Lubawa

Kwota dofinansowania: 43 845,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Lubawa. mury obronne Zamku Biskupów Chełmińskich (XIV/XV w.): remont części muru elewacji zachodniej – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Chwarszczany. kościół p.w. św. Stanisława Kostki – kaplica templariuszy i joannitów (XII-XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przęsła elewacji południowej i przypory

numer zadania: 00922/15

numer w EBOI: 53273/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Sarbinowie

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Chwarszczany. kościół p.w. św. Stanisława Kostki – kaplica templariuszy i joannitów (XII-XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przęsła elewacji południowej i przypory

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Szczuczyn. klasztor i kościół p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny (XVIII w.): odwodnienie klasztoru i kościoła

numer zadania: 03396/15

numer w EBOI: 52811/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Szczuczyn. klasztor i kościół p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny (XVIII w.): odwodnienie klasztoru i kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71

Ocena formalna: OK


Widawa. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): częściowa konserwacja środkowego pola retabulum ołtarza – II etap

numer zadania: 00566/15

numer w EBOI: 51936/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Widawa. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): częściowa konserwacja środkowego pola retabulum ołtarza – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Gościkowo Paradyż. kościół p.w. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP – ołtarz główny (1739 r.): kontynuacja prac konserwatorskich

numer zadania: 01111/15

numer w EBOI: 53108/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gościkowo Paradyż. kościół p.w. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP – ołtarz główny (1739 r.): kontynuacja prac konserwatorskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Sierpc. Zespół Klasztorny Opactwa SS. Benedyktynek – kościółp.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1513 r.): izolacja pionowa fundamentów. drenaż opaskowy. wzmocnienie więźby dachowej i stropu drewnianego

numer zadania: 01251/15

numer w EBOI: 53438/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Opactwo Sióstr Benedyktynek

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Sierpc. Zespół Klasztorny Opactwa SS. Benedyktynek – kościółp.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1513 r.): izolacja pionowa fundamentów. drenaż opaskowy. wzmocnienie więźby dachowej i stropu drewnianego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OK


Wrocław. kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): rewitalizacja Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła poprzez dokończenie prac konserwatorsko-restauratorskich w nawie wschodniej. nawie głównej

numer zadania: 02693/15

numer w EBOI: 52345/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Wrocław. kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): rewitalizacja Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła poprzez dokończenie prac konserwatorsko-restauratorskich w nawie wschodniej. nawie głównej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Przeczno. kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (pocz. XIV w): remont ścian szczytowych i dachu – kontynuacja

numer zadania: 02179/15

numer w EBOI: 52724/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymsko-katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Przeczno. kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (pocz. XIV w): remont ścian szczytowych i dachu – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OKmapa powiatu wejherowskiego, mazowiecka 9, mswia gdańsk rejestracja, film czołg, świadczenia osobiste i rzeczowe w sytuacjach kryzysowych, mieszanka uczniowska składa się z orzechów włoskich, wnuk odmiana, wot polska wojsko, simon imię, mapa polski stolice, maly zgon nastąpił 8 marca, twój e pit ministerstwo finansów, tkanina sizalowa, anatomia dla artystów pdf, linia zabudowy od drogi gminnej, strój słowiański męski, mapa koronawirus who, obrońca uciśnionych, biegi na śląsku 2018, zabudowa mieszkaniowa ekstensywna, przysięga 122, jaki moze byc urzad…