Paczków. ratusz z wieżą ratuszową (XVI w.): remont konserwatorski wieży ratuszowej

numer zadania: 01084/15

numer w EBOI: 53334/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 22

nazwa wnioskodawcy: Gmina Paczków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Paczków. ratusz z wieżą ratuszową (XVI w.): remont konserwatorski wieży ratuszowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


Pełkinie. Pałac Czartoryskich (XVII-XX w.): kontynuacja osuszenia. izolacji przeciwwilgociowych i renowacji murów przyziemia – etap III

numer zadania: 02218/15

numer w EBOI: 53459/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Witold Czartoryski

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Pełkinie. Pałac Czartoryskich (XVII-XX w.): kontynuacja osuszenia. izolacji przeciwwilgociowych i renowacji murów przyziemia – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75.25

Ocena formalna: OK


Legnickie Pole. pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.): restauracja i odnowienie elewacji budynków nr 1. 3 i 23 wraz z osuszeniem elewacji budynku nr 1

numer zadania: 01406/15

numer w EBOI: 52949/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 24

nazwa wnioskodawcy: Powiat Legnicki

Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Legnickie Pole. pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.): restauracja i odnowienie elewacji budynków nr 1. 3 i 23 wraz z osuszeniem elewacji budynku nr 1

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Odtworzenie zabytkowych witraży w kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu na Ukrainie

numer zadania: 02690/15

numer w EBOI: 51928/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 31.2

ocena strategiczna: 8

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Zarząd Główny

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Odtworzenie zabytkowych witraży w kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu na Ukrainie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 43.2

Ocena formalna: OK


Tykocin. kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej (1742 r.): remont dachu nad nawami bocznymi wraz z wykonaniem instalacji odgromowej

numer zadania: 02393/15

numer w EBOI: 52394/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Tykocin. kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej (1742 r.): remont dachu nad nawami bocznymi wraz z wykonaniem instalacji odgromowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74.5

Ocena formalna: OK


Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej

numer zadania: 05561/15

numer w EBOI: 59235/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 20.08.2021

ocena strategiczna: 15

nazwa wnioskodawcy: Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 41.8

Ocena formalna: OKkulturalny definicja, jeśli a jeżeli, szukaj w archiwach nowe skany, praca pomorskie kierowca, publiczne gimnazjum puck, mikołaj kopernik wstrzymał słońce ruszył ziemie, repozytorium kinematografii polskiej, mapka sytuacyjna działki, piotr żyżelewicz, gruba warstwa gruzu, umowa absolwencka, zaprojektuj pola czterech kolejnych kamieni domina jednostki pola, film o czołgu, 1wś, informacja dodatkowa do bilansu, czerwone i żółte strefy w polsce, andrzej zdanowicz malarstwo…