Żagań. Pałac Książęcy (XVII-XVIII): przemurowanie kominów. montaż koszy zlewowych. wymiana rur spustowych oraz naprawa zniszczonych stref elewacji

numer zadania: 01183/15

numer w EBOI: 53127/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Gmina Żagań o statusie miejskim

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Żagań. Pałac Książęcy (XVII-XVIII): przemurowanie kominów. montaż koszy zlewowych. wymiana rur spustowych oraz naprawa zniszczonych stref elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.75

Ocena formalna: OK


Cieszanów. synagoga (ok. 1889 r.): prace remontowo- konserwatorskie – III etap

numer zadania: 02336/15

numer w EBOI: 53370/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Gmina Cieszanów

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Cieszanów. synagoga (ok. 1889 r.): prace remontowo- konserwatorskie – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OKsieć zastawna, ug swinna, maciej klimczak, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach isap, mapa polski zakażeń koronawirusem, kabaretowy pokaz mody scenariusz, czerwony krzyż logo, kw doc, filmy polskie 2013, wykaz zawodów nie wymagających uzyskania informacji starosty, zarządzanie kryzysowe fazy, krótka biografia jana pawła ii, apteka solidarności, ministerstwo rodziny pracy i polityki spolecznej, kto powołuje marszałka województwa, wypadek w kwidzynie, szkola muzyczna lublin, noclegownia dla bezdomnych…