Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym: „Janowiec. zamek (XVI-XVIII w.): konserwacja i renowacja detali architektonicznych oraz utrwalenie koron murów – etap II”

numer zadania: 00981/15

numer w EBOI: 52711/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

nazwa zadania: Janowiec. zamek (XVI-XVIII w.): konserwacja i renowacja detali architektonicznych oraz utrwalenie koron murów – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.5

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 68.5

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie EIKON: „Papier. Nożyce. Obraz”

numer zadania: 03997/15

numer w EBOI: 55636/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie EIKON

nazwa zadania: Papier. Nożyce. Obraz

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.2

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 79.2

Ocena formalna: OK


Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach: „Pisarzowice. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVI w.) – ołtarz główny (1525 r.): kontynuacja i zakończenie konserwacji późnogotyckiego pentaptyku ze sceną Wniebowzięcia NMP w szafie środkowej”

numer zadania: 02681/15

numer w EBOI: 52897/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach

nazwa zadania: Pisarzowice. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVI w.) – ołtarz główny (1525 r.): kontynuacja i zakończenie konserwacji późnogotyckiego pentaptyku ze sceną Wniebowzięcia NMP w szafie środkowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OKtekst mazurka dąbrowskiego, mięspol żuromino, wniosek do konserwatora zabytków o wydanie opinii, sanktuarium święta lipka, gmina przyłęk, jak obliczyć pojemność zbiornika paliwa, 30 km h tekst, muzyj, zasiłek dla bezrobotnych kiedy jest wypłacany na konto 2020, dla potomnych, serafitki poznań, burmistrz gdańska, prezydent austrii, pies pomorski, bronisław piłsudski, wody międzynarodowe, biografia jana pawła 2, małgorzata mielech, skaut. składnica harcerska warszawa, katowice bankowa 12, zamek w malborku opis wyglądu, scenariusz zajęć o tolerancji dla dzieci…