Klasztor OO. Franciszkanów : „Kalisz. kościół p.w. św. Stanisława i MB (XIII w.): wymiana pokrycia i konstrukcji dachu na kaplicy Męki Pańskiej”

numer zadania: 00917/15

numer w EBOI: 52028/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO. Franciszkanów

nazwa zadania: Kalisz. kościół p.w. św. Stanisława i MB (XIII w.): wymiana pokrycia i konstrukcji dachu na kaplicy Męki Pańskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 193 688,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 53

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”: ” prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego (pomisjonarskiego) pw. św.Józefa Oblubieńca w Zasławiu na rok 2015″

numer zadania: 09912/15

numer w EBOI: 64131/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”

nazwa zadania: prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego (pomisjonarskiego) pw. św.Józefa Oblubieńca w Zasławiu na rok 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 26

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 40

Ocena formalna: OK


Klasztor Znalezienia Krzyża Św. Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej : „Kalwaria Pacławska. kościół przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) (1775 r.): remont elewacji północno-zachodniej z wykonaniem cokołu z płyt piaskowca i opaski odbojowej – ostatni etap prac”

numer zadania: 00346/15

numer w EBOI: 51612/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Znalezienia Krzyża Św. Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej

nazwa zadania: Kalwaria Pacławska. kościół przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) (1775 r.): remont elewacji północno-zachodniej z wykonaniem cokołu z płyt piaskowca i opaski odbojowej – ostatni etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OKco to jest dziedzictwo narodowe, wolne miejsca szkoleniowe, ośrodek szkolno wychowawczy słupsk, jak przedłużyć ważność paszportu, największe muzeum w polsce, skarga na przewoźnika wzór, bitwy oliwskiej, żłobek tuptusie luzino, załącznik, wadowice muzeum jana pawła ii, terelak, archiwum akt pracowniczych, organy administracji architektoniczno-budowlanej, jak być dobrym kolegą scenariusz zajęć, hymny polski, mapa do zasiedzenia, art.35 kpa, święta na kaszubach 2017, gdzie one stoja pl, zakaz przemieszczania się do kiedy…