Parafia Rzymskokatolicka pw św. Michała Archanioła w Kańczudze: „Kańczuga. kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVI w.): prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego (XVIII w.) – etap II oraz konserwacja estetyczna polichromi ścian prezbiterium (XVI w.)”

numer zadania: 03274/15

numer w EBOI: 52752/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw św. Michała Archanioła w Kańczudze

nazwa zadania: Kańczuga. kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVI w.): prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego (XVIII w.) – etap II oraz konserwacja estetyczna polichromi ścian prezbiterium (XVI w.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


Fundacja Kognitiv: „Działania na rzecz ocalenia lokalnej kultury. tradycji i zwyczajów we wsi Rakołupy. Rakołupy Duże. Rakołupy Małe.”

numer zadania: 03525/15

numer w EBOI: 55509/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kognitiv

nazwa zadania: Działania na rzecz ocalenia lokalnej kultury. tradycji i zwyczajów we wsi Rakołupy. Rakołupy Duże. Rakołupy Małe.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 49

Ocena formalna: OK


Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: „Digitalizacja zbiorów archiwalnych w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich”

numer zadania: 03064/15

numer w EBOI: 54442/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

nazwa zadania: Digitalizacja zbiorów archiwalnych w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Muzeum Miasta Łodzi: „Dziedzictwo dwóch kultur. Konserwacja i promocja dzieł sztuki z kolekcji Muzeum Polskiego w Rapperswil”

numer zadania: 08838/15

numer w EBOI: 60264/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Miasta Łodzi

nazwa zadania: Dziedzictwo dwóch kultur. Konserwacja i promocja dzieł sztuki z kolekcji Muzeum Polskiego w Rapperswil

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 75.4

Ocena formalna: OK


Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie: „Pakiet multimedialny Obrona Reduty Ordona – Warszawa 1831”

numer zadania: 04365/15

numer w EBOI: 56671/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

nazwa zadania: Pakiet multimedialny Obrona Reduty Ordona – Warszawa 1831

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.33

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy: „Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 – badania. kwerendy i digitalizacja. Etap 4”

numer zadania: 02733/15

numer w EBOI: 53814/14/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

nazwa zadania: Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 – badania. kwerendy i digitalizacja. Etap 4

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 47 600,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.8

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 70.8

Ocena formalna: OKwyspa niedźwiedzia, wojewódzki dziennik urzędowy, wyzwanie 100 pompek, www.paszporty.msw.gov.pl katowice, konferencja młodych liderów, łódzki wojewódzki konserwator zabytków, parafia mszano, katowice dobrowolskiego 1, szycie maseczek, połączenie działek ewidencyjnych, lębork dworzec pkp, nowe bystre szkoła, ograniczenia koronawirus, welecja…