Brody. Kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczno plastyczna dekoracyjnego kamienno metalowego ogrodzenia kościoła z figurami Dwunastu Apostołów – etap II

numer zadania: 00627/15

numer w EBOI: 51856/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Brody. Kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczno plastyczna dekoracyjnego kamienno metalowego ogrodzenia kościoła z figurami Dwunastu Apostołów – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 77.5

Ocena formalna: OK


Historia nie skończyła się na „Wiśle”. Digitalizacja archiwaliów i piśmiennictwa Łemków – kontynuacja

numer zadania: 02914/15

numer w EBOI: 53906/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 28

nazwa wnioskodawcy: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”

Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Historia nie skończyła się na „Wiśle”. Digitalizacja archiwaliów i piśmiennictwa Łemków – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 80.6

Ocena formalna: OK


Wydanie książki: Jerzy Giedroyc. Witold Jedlicki. „Listy 1959-1982”. oprac. Marek Kornat

numer zadania: 02744/15

numer w EBOI: 54528/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Więź

Kwota dofinansowania: 36 700,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Wydanie książki: Jerzy Giedroyc. Witold Jedlicki. „Listy 1959-1982”. oprac. Marek Kornat

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 94

Ocena formalna: OKradio ballady, kora gniadek, msz mapa zagrożeń 2018, zydowskie, wojewoda pomorski adres, m jak milosc 197, urbanizacja demograficzna, krótkie sa momenty tekst, powstania polskie daty, kantor rzeszów tadek, dom kultury projekt, skażenie chemiczne znak, pan stasio…