Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa: „Konserwacja baldachimu ołtarza głównego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi. Gruzja”

numer zadania: 04457/15

numer w EBOI: 54759/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa

nazwa zadania: Konserwacja baldachimu ołtarza głównego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi. Gruzja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów: „Z albumu naszej babuni”

numer zadania: 01978/15

numer w EBOI: 54437/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

nazwa zadania: Z albumu naszej babuni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.8

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 73.8

Ocena formalna: OK


Muzeum Podlaskie w Białymstoku: „Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski”

numer zadania: 04665/15

numer w EBOI: 56769/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

nazwa zadania: Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 56

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 88

Ocena formalna: OK


Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu: „Nie pójdziesz w ogień klocku mój – podtrzymywanie ludowych tradycji rzeźbiarskich na ziemi wieluńskiej.”

numer zadania: 03711/15

numer w EBOI: 55703/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

nazwa zadania: Nie pójdziesz w ogień klocku mój – podtrzymywanie ludowych tradycji rzeźbiarskich na ziemi wieluńskiej.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51.8

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 81.8

Ocena formalna: OKpodział działki procedura, jezioro kotel, przedstaw przebieg i skutki powstania krakowskiego, azp.warta.pl, wniosek o nieodpłatne przekazanie gruntu, radzieckie okręty podwodne, ministra obrony narodowej, numer prawa jazdy gdzie jest, fenek domowy, cws bydgoszcz, koło nr 6 żołnierzy 2 armii wojska polskiego, tymczasowo nie istnieje, gdańsk bitwy oliwskiej, zasiłek na dziecko do lat 8, napełnianie instalacji glikolem, apteki alba, opera i filharmonia…