Zakład Narodowy im. Ossolińskich: „Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów”

numer zadania: 02664/15

numer w EBOI: 51893/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

nazwa zadania: Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Męczennicy w Borętach: „Palczewo. kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (XIX w.): wymiana stolarki okiennej. wykonanie i montaż kowalskich krat okiennych i kraty drzwiowej”

numer zadania: 02211/15

numer w EBOI: 53265/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Męczennicy w Borętach

nazwa zadania: Palczewo. kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (XIX w.): wymiana stolarki okiennej. wykonanie i montaż kowalskich krat okiennych i kraty drzwiowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 54.75

Ocena formalna: OK


Gmina Słońsk: „Słońsk. ruiny zamku joannitów (XV w.): zabezpieczenie”

numer zadania: 01083/15

numer w EBOI: 53219/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Słońsk

nazwa zadania: Słońsk. ruiny zamku joannitów (XV w.): zabezpieczenie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 51.25

Ocena formalna: OK


Fundacja Patrimonium: „Wczesnośredniowieczna osada rudników w Czerniewiczkach na Kujawach wraz z pozostałościami starszego i młodszego osadn.”

numer zadania: 04490/15

numer w EBOI: 56610/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Patrimonium

nazwa zadania: Wczesnośredniowieczna osada rudników w Czerniewiczkach na Kujawach wraz z pozostałościami starszego i młodszego osadn.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OKwrota tczewa sp7, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego programy, melodia sto lat, kto był ojcem mieszka i, dz. u. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, kartka z pozdrowieniami, kuzynka gronostaja, film stanisława jędryki, ślązacy ciekawostki, wojewódzkiego, 100 lat niepodległości, co zrobić dla mamy, zus kiedy wypłata zasiłku opiekuńczego, liceum inowrocław, plakat polska niepodległa, ilość ludzi w polsce, dwig…