Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie: „Konserwacja wybranych archiwaliów Muzeum Armii Krajowej IV”

numer zadania: 03240/15

numer w EBOI: 53540/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

nazwa zadania: Konserwacja wybranych archiwaliów Muzeum Armii Krajowej IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 45.6

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.6

Ocena formalna: OK


Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: „Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1-2 w Zgórzu pow. Kutno. woj. łódzkie.”

numer zadania: 05344/15

numer w EBOI: 59495/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

nazwa zadania: Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1-2 w Zgórzu pow. Kutno. woj. łódzkie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 44 200,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 47.4

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 78.4

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu : „Próchnik. kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XVI w.): naprawa północnej połaci dachu nad nawą główną i prezbiterium oraz naprawa konstrukcji dachu”

numer zadania: 00526/15

numer w EBOI: 51655/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu

nazwa zadania: Próchnik. kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XVI w.): naprawa północnej połaci dachu nad nawą główną i prezbiterium oraz naprawa konstrukcji dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie: „Badania powierzchniowe AZP w strefie kompleksu kopalniano-osadniczego „Rydno” – ocena aktualnego stanu zachowania”

numer zadania: 03700/15

numer w EBOI: 59830/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

nazwa zadania: Badania powierzchniowe AZP w strefie kompleksu kopalniano-osadniczego „Rydno” – ocena aktualnego stanu zachowania

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalneformy likwidacji skażeń, harvard samolot, czy jest zakaz przemieszczania się, bo wszyscy polacy to jedna rodzina tekst, sanatorium pomorskie, co to jest opowiadanie, flaga podobna do polski, powrót obostrzeń, www.ale kino.pl, beethoven.org.pl, dawny okręt żaglowy krzyżówka, prezes polskiego radia agnieszka kamińska, roman opałka obrazy liczone, mapa zagrożeń powodziowych, minister właściwy do spraw administracji publicznej, pałac lubomirskich w lublinie, miejsce akcji chłopów, granty na kulturę 2018, kwarantanna domowników, ministerstwo kultury stypendia, program polityczny…