Opactwo OO. Cystersów w Krakowie – Mogile: „Kraków. Opactwo Cystersów w Mogile (XIII w.): zabezpieczenie przeciwpożarowe założenia klasztornego – II etap”

numer zadania: 00363/15

numer w EBOI: 51621/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Opactwo OO. Cystersów w Krakowie – Mogile

nazwa zadania: Kraków. Opactwo Cystersów w Mogile (XIII w.): zabezpieczenie przeciwpożarowe założenia klasztornego – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.33

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 75.33

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Tratwa”: „Akademia Kolberga 2015”

numer zadania: 06520/15

numer w EBOI: 59842/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Tratwa”

nazwa zadania: Akademia Kolberga 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 54

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 90

Ocena formalna: OK


Diecezja Pelplińska: „Pelplin. Bazylika Katedralna – ołtarz p.w. św. Jakuba Starszego z obrazami Bartłomieja Strobla (1640 r.): konserwacja – II etap prac”

numer zadania: 00417/15

numer w EBOI: 51603/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Diecezja Pelplińska

nazwa zadania: Pelplin. Bazylika Katedralna – ołtarz p.w. św. Jakuba Starszego z obrazami Bartłomieja Strobla (1640 r.): konserwacja – II etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 75.75

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”: „Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap”

numer zadania: 04814/15

numer w EBOI: 55064/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 203 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OKart. 8 kpa, mkidn programy, 12 lipca niedziela handlowa, admirał floty, parafia goraj, paweł imię, stan klęski żywiołowej co to oznacza, wrocław 1939, strefy żółte i czerwone w polsce mapa, mapka województw, filmy oscarowe 2012, pogoda na sierpień 2017 gdańsk, przyłączam, wynagrodzenia bezosobowe, kościerzyna gdynia pkp, scharakteryzuj przyczyny kryzysu zsrr w latach 80, wiadomości nowe, kod choroby b, strzelec w dawnym wojsku pruskim krzyżówka, jaki samochód na początek, bursztyn wydobycie, za wolność tekst, sadzenie lasów…