Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży : „Łomża. bursa szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1866 rozbud. 1925-26): remont elewacji – II etap”

numer zadania: 02325/15

numer w EBOI: 52134/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

nazwa zadania: Łomża. bursa szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1866 rozbud. 1925-26): remont elewacji – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


Fundacja Pałac Gorzanów: „Gorzanów. założenie pałacowe-parkowe (XVI-XVII w.): ratunkowe prace konserwatorsko-budowlane w Sali Antenatów”

numer zadania: 00721/15

numer w EBOI: 51969/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pałac Gorzanów

nazwa zadania: Gorzanów. założenie pałacowe-parkowe (XVI-XVII w.): ratunkowe prace konserwatorsko-budowlane w Sali Antenatów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 48.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego: „Święta Lipka. Sanktuarium Maryjne (1733-34 r.): remont elewacji krużganka południowego od strony dziedzińca – etap I”

numer zadania: 01292/15

numer w EBOI: 53432/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

nazwa zadania: Święta Lipka. Sanktuarium Maryjne (1733-34 r.): remont elewacji krużganka południowego od strony dziedzińca – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OK


Powiat Chrzanowski: „Płaza. pałac Starzeńskich – obecnie Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego (XVIII w.): renowacja elewacji (etap końcowy)”

numer zadania: 02064/15

numer w EBOI: 52181/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiat Chrzanowski

nazwa zadania: Płaza. pałac Starzeńskich – obecnie Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego (XVIII w.): renowacja elewacji (etap końcowy)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


Muzeum Kresów w Lubaczowie: „Radruż. zespół cerkiewny – cmentarz (pocz. XIX w.): prace konserwatorskie przy nagrobkach”

numer zadania: 02342/15

numer w EBOI: 52407/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Kresów w Lubaczowie

nazwa zadania: Radruż. zespół cerkiewny – cmentarz (pocz. XIX w.): prace konserwatorskie przy nagrobkach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca. ul. Kościelna 4. 62 – 811 Kościelna Wieś: „Kościelna Wieś. kościół pobenedyktyński p.w. św. Wawrzyńca (XII-XVIII w.): naprawa stropów. więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego – etap III końcowy”

numer zadania: 00681/15

numer w EBOI: 51602/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca. ul. Kościelna 4. 62 – 811 Kościelna Wieś

nazwa zadania: Kościelna Wieś. kościół pobenedyktyński p.w. św. Wawrzyńca (XII-XVIII w.): naprawa stropów. więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego – etap III końcowy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 120 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława. Doroty i Wacława: „Wrocław. kościół p.w. św. Stanisława. Doroty i Wacława (XIV w.): remont wnętrza – konserwacja i pomalowanie tynków wewnątrz kościoła – II etap”

numer zadania: 02706/15

numer w EBOI: 52425/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława. Doroty i Wacława

nazwa zadania: Wrocław. kościół p.w. św. Stanisława. Doroty i Wacława (XIV w.): remont wnętrza – konserwacja i pomalowanie tynków wewnątrz kościoła – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 47.33

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OKlenna polski, regionalna nazwa kukułki, minister, filmy vr online, tczew ilość mieszkańców, www.pwm.com.pl, pkp gdansk krakow, 5250 brutto ile to netto, patryk mikiciuk wiek, narodowa agencja programu erasmus+, razie, rota i boże coś polskę, opłata reprograficzna, lewinowska 44, instytucja kultury definicja…