Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej: „Modernizacja wybranych ekspozycji stałych Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej”

numer zadania: 06651/15

numer w EBOI: 57058/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

nazwa zadania: Modernizacja wybranych ekspozycji stałych Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie: „Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego – kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa. tom 2 i 3”

numer zadania: 03125/15

numer w EBOI: 54826/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie

nazwa zadania: Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego – kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa. tom 2 i 3

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 34.6

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 48.6

Ocena formalna: OK


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu: „Żywiec. budynek Miejskiego Centrum Kultury (XX w.): remont i przebudowa elewacji oraz dachu budynku”

numer zadania: 02942/15

numer w EBOI: 52650/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

nazwa zadania: Żywiec. budynek Miejskiego Centrum Kultury (XX w.): remont i przebudowa elewacji oraz dachu budynku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 61.5

Ocena formalna: OK


Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”: „Nowy wymiar Bitwy Warszawskiej – zwiedzanie Parku Kulturowego Ossów 1920 z użyciem rozszerzonej rzeczywistości AR”

numer zadania: 07555/15

numer w EBOI: 60641/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

nazwa zadania: Nowy wymiar Bitwy Warszawskiej – zwiedzanie Parku Kulturowego Ossów 1920 z użyciem rozszerzonej rzeczywistości AR

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnerola józefa piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości krótko, pt pod tytułem, jak polska odzyskała niepodległość w skrócie, tekst serce w plecaku, portal historia, uprawnienia po szkole muzycznej ii stopnia, radcaminister, szkola galiny, słupsk dworzec, szkoła dawniej i dziś prezentacja, smolorz rajner, organ administracji architektoniczno budowlanej, narodowy dzień tenisa 2019, oplata paszportowa, przedszkole nr 33 gdańsk, centrum kultury morskiej, dawna mapa polski, urząd dla obcokrajowców warszawa, wśród aniołów krzyżówka…