Parafia pw. św. Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy: „Modlnica. kościół p.w. św. Wojciecha i MB Bolesnej – malowidła ścienne i wyprawy (1622 r.) wraz z ich XIX-wiecznymi uzupełnieniami na ścianach i sklepieniu bocznej kaplicy p.w. św. Anny: pełna konserwacja”

numer zadania: 00956/15

numer w EBOI: 52352/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia pw. św. Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy

nazwa zadania: Modlnica. kościół p.w. św. Wojciecha i MB Bolesnej – malowidła ścienne i wyprawy (1622 r.) wraz z ich XIX-wiecznymi uzupełnieniami na ścianach i sklepieniu bocznej kaplicy p.w. św. Anny: pełna konserwacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 62

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowych: „Wielkie Walichnowy. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV-XVIII w.): wykonanie prac konserwatorskich tynków wnętrza kościoła”

numer zadania: 01498/15

numer w EBOI: 51883/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowych

nazwa zadania: Wielkie Walichnowy. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV-XVIII w.): wykonanie prac konserwatorskich tynków wnętrza kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 64.25

Ocena formalna: OK


FUNDACJA „PRO KULTURA”: „Krowiarki. pałac – dziedzictwo rodu Hencel von Donnersmarck (1826 r.): wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej. odtworzenie świetlików dachowych”

numer zadania: 02331/15

numer w EBOI: 52663/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA „PRO KULTURA”

nazwa zadania: Krowiarki. pałac – dziedzictwo rodu Hencel von Donnersmarck (1826 r.): wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej. odtworzenie świetlików dachowych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Marek i Agnieszka Kapuścińscy: „Błędów. zespół dworsko-parkowy (XIX w.): konserwacja i rewaloryzacja pawilonu A proj. F. A. Lessla”

numer zadania: 00701/15

numer w EBOI: 53148/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Marek i Agnieszka Kapuścińscy

nazwa zadania: Błędów. zespół dworsko-parkowy (XIX w.): konserwacja i rewaloryzacja pawilonu A proj. F. A. Lessla

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 64.25

Ocena formalna: OKrejsy jastarnia, zwolennik obozu piłsudskiego, patryk stefański blacha, sadzimy las, parafia św doroty strzałkowo, ministerstwo kultury dotacje, goov, ustawa prawo prasowe, obwodnica starogardu gdańskiego, ron leszczynka, szczecin dni morza 2019 program, dokumentacja płacowa zlikwidowanych zakładów, wypełnianie wniosków o dofinansowanie z urzędu pracy, druk trójmiasto, konstytucja 3 maja tekst oryginał, zs nr 2 w pelplinie, prezydenci 2rp…