Fundacja Kultury bez Barier: „Otwarte muzeum – zbiory bez barier”

numer zadania: 06883/15

numer w EBOI: 58056/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury bez Barier

nazwa zadania: Otwarte muzeum – zbiory bez barier

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: „Zwierciadła nowoczesności. Art déco w zbiorach rodziny Sosenko – organizacja wystawy czasowej”

numer zadania: 07982/15

numer w EBOI: 59221/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

nazwa zadania: Zwierciadła nowoczesności. Art déco w zbiorach rodziny Sosenko – organizacja wystawy czasowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 66.2

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy w Darłowie: „Cisowo. kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Cisowie: prace konserwatorskie polichromowanych frontów ław (XVII i XX w.) – etap I”

numer zadania: 00731/15

numer w EBOI: 51829/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy w Darłowie

nazwa zadania: Cisowo. kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Cisowie: prace konserwatorskie polichromowanych frontów ław (XVII i XX w.) – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 33

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 53

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej: „Opracowanie wyników badań cmentarza przy kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu „

numer zadania: 04485/15

numer w EBOI: 55963/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej

nazwa zadania: Opracowanie wyników badań cmentarza przy kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.4

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 70.4

Ocena formalna: OK


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy: „Biblie w remoncie”

numer zadania: 03134/15

numer w EBOI: 54836/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

nazwa zadania: Biblie w remoncie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 40.4

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 67.4

Ocena formalna: OKkoronawirus choroby współistniejące, 11 xi 1918, egdansk, cmentar, lista biegłych sądowych szczecin, żołnierz obrony terytorialnej, taniec 2018, wsb gdańsk wydziały, dzień niepodległości 3, urzad pracy w rybniku, gry i zabawy dla dzieci w domu, urząd wojewódzki gdańsk 500+, uchylony, epidemia dżumy 1920, omów dążenia władz polskich do uzyskania przez polskę uznania międzynarodowego…