Turzańsk. drewniana cerkiew p.w. św. Archanioła Michała (XIX w.): rekonstrukcja więźby dachowej

numer zadania: 02616/15

numer w EBOI: 53083/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. św. Archanioła Michała w Turzańsku

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Turzańsk. drewniana cerkiew p.w. św. Archanioła Michała (XIX w.): rekonstrukcja więźby dachowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.25

Ocena formalna: OK


Aplikacja Mobilna – Skanseny w Polsce

numer zadania: 04184/15

numer w EBOI: 55994/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja No Local

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Aplikacja Mobilna – Skanseny w Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne



program rozwoju, śledzenie burz, zbrukać, w spichrzu, osoba duchowna krzyżówka, biblioteka cyfrowa polona, ludnosc rosja, filmy epickie, youtube pierwszy taniec 2018, pamięć obrazowa, spotkajmy się na żeromskiego, ołyka kolegiata, zakażenia koronawirusa, sławni austriacy, pięć 2011…