Okonin. kościół p.w. św. Kosmy i Damiana (XIV w.): dokończenie prac przy wieży oraz prace przy elewacji północnej- etap I

numer zadania: 01496/15

numer w EBOI: 51891/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Kosmy i Damiana w Okoninie

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Okonin. kościół p.w. św. Kosmy i Damiana (XIV w.): dokończenie prac przy wieży oraz prace przy elewacji północnej- etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

numer zadania: 04814/15

numer w EBOI: 55064/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 22

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”

Kwota dofinansowania: 203 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OK


Wozławki. kościół p.w. św. Antoniego Opata – malowidło ścienne Macieja Jana Meyera w kaplicy św. Brunona (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie – III etap

numer zadania: 00772/15

numer w EBOI: 51673/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Opata

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wozławki. kościół p.w. św. Antoniego Opata – malowidło ścienne Macieja Jana Meyera w kaplicy św. Brunona (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Gościkowo Paradyż. kościół p.w. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP – ołtarz główny (1739 r.): kontynuacja prac konserwatorskich

numer zadania: 01111/15

numer w EBOI: 53108/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gościkowo Paradyż. kościół p.w. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP – ołtarz główny (1739 r.): kontynuacja prac konserwatorskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Nawojów Łużycki. kościół p.w. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków – kontynuacja prac – etap IV

numer zadania: 02780/15

numer w EBOI: 52486/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka MB Królowej Polski

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Nawojów Łużycki. kościół p.w. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków – kontynuacja prac – etap IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75.25

Ocena formalna: OKlogo rady europy, osp komorniki, santa diabla odc 67, wypisz w punktach konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego, do polityka miłosz, polska przed zaborami, innie, lista zlikwidowanych zakładów pracy, patriota obsada, psp gdansk, kp rumia, 100 rocznica, kutno wydarzenia, hasła, numer na straż pożarną, mapa koronawirus polski, szkoła podstawowa w siemianicach, szpital gdańsk dębinki, do kiedy oświadczenia majątkowe 2018…