Strzelce Wielkie. drewniany kościół p.w. św. Sebastiana Męczennika (XVIII w.): kompleksowy remont konserwatorski struktury architektonicznej kościoła. dzwonnicy i ogrodzenia wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

numer zadania: 01736/15

numer w EBOI: 53126/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Sebastiana M. w Strzelcach Wielkich

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Strzelce Wielkie. drewniany kościół p.w. św. Sebastiana Męczennika (XVIII w.): kompleksowy remont konserwatorski struktury architektonicznej kościoła. dzwonnicy i ogrodzenia wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.75

Ocena formalna: OK


Srebrna Góra. Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji – kontynuacja

numer zadania: 02765/15

numer w EBOI: 52697/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Gmina Stoszowice

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Srebrna Góra. Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68

Ocena formalna: OK


Olsztyn. średniowieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca: II etap prac przy barokowym stropie

numer zadania: 00775/15

numer w EBOI: 51763/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Olsztyn. średniowieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca: II etap prac przy barokowym stropie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Cieszanów. cerkiew (XIX w.): prace remontowo-konserwatorskie – III etap

numer zadania: 02381/15

numer w EBOI: 53356/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Gmina Cieszanów

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Cieszanów. cerkiew (XIX w.): prace remontowo-konserwatorskie – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Botaniczne Archiwalia – etap II

numer zadania: 05293/15

numer w EBOI: 56548/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.2

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Kwota dofinansowania: 67 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

nazwa zadania: Botaniczne Archiwalia – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 73.2

Ocena formalna: OKświatowa populacja, olimpia katarzyna kozyra, ogół dochodów i wydatków, banknoty kolekcjonerskie nbp, akademia muzyczna katowice wykładowcy, kultura austrii, urząd ds cudzoziemców praca, namieśnik, pogotowie energetyczne łuków, materiał wybuchowy krzyżówka, pierwszy hymn polski, królewiec zamek, kiedy odwołanie stanu epidemii, jednakże na początku zdania, zespół szkół w świdrach, konferencja premiera o której godzinie, barszcz sosnowskiego mapa, szkoła 58…