Wołów. kościół p.w. św. Wawrzyńca (XIV w.): remont wieży – etap II

numer zadania: 01458/15

numer w EBOI: 52695/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Wołowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Wołów. kościół p.w. św. Wawrzyńca (XIV w.): remont wieży – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Śmigiel. kościół p.w. św. Wita (XVIII w.): kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła – kontynuacja rozpoczętych prac

numer zadania: 00460/15

numer w EBOI: 51833/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Śmigiel. kościół p.w. św. Wita (XVIII w.): kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła – kontynuacja rozpoczętych prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Widawa. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): częściowa konserwacja środkowego pola retabulum ołtarza – II etap

numer zadania: 00566/15

numer w EBOI: 51936/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Widawa. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): częściowa konserwacja środkowego pola retabulum ołtarza – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Międzyrzecz. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – polichromie ornamentalno-figuralne (XVI w.): konserwacja – kontynuacja

numer zadania: 00749/15

numer w EBOI: 52670/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Międzyrzecz. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – polichromie ornamentalno-figuralne (XVI w.): konserwacja – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Różynka. kościół p.w. św. Mateusza (XVI w. rozbud. XIX w.): naprawa dachów nawy głównej. kruchy i zakrystii wraz z naprawą spękań konstrukcyjnych w elewacjach. izolacja fundamentów

numer zadania: 01278/15

numer w EBOI: 53302/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Różynka. kościół p.w. św. Mateusza (XVI w. rozbud. XIX w.): naprawa dachów nawy głównej. kruchy i zakrystii wraz z naprawą spękań konstrukcyjnych w elewacjach. izolacja fundamentów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OKdiagnoza sezon, 2019-1996, szkoła podstawowa w hyżnem, koronawirus w polsce mapa zakażeń, działka budowlana pomorskie, ipn konferencje, sobibór zwiastun, rządowy fundusz inwestycji lokalnych, nagroda dyrektora szkoły wzór dyplomu, muzeum narodowe kraków wyspiański, łazik krzyżówka, pppo, bytowa, koronawirus powiaty mapa, symbol zwycięstwa, piosenka ramię w ramię, funkcje muzyki, ilość urzędników w polsce…