Kosienice. kościół św. Trójcy (1863 r.): likwidacja zawilgocenia fundamentów i ścian. rekonstrukcja schodów na chór i wieżę oraz wymiana stolarki okiennej

numer zadania: 02273/15

numer w EBOI: 51901/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kosienice. kościół św. Trójcy (1863 r.): likwidacja zawilgocenia fundamentów i ścian. rekonstrukcja schodów na chór i wieżę oraz wymiana stolarki okiennej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Cieszanów. cerkiew (XIX w.): prace remontowo-konserwatorskie – III etap

numer zadania: 02381/15

numer w EBOI: 53356/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Gmina Cieszanów

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Cieszanów. cerkiew (XIX w.): prace remontowo-konserwatorskie – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Prusice. kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca (1911 r.): remont dachu – etap II

numer zadania: 02730/15

numer w EBOI: 53161/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prusicach

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Prusice. kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca (1911 r.): remont dachu – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OK


Kosienice. kościół św. Trójcy (1863 r.): likwidacja zawilgocenia fundamentów i ścian. rekonstrukcja schodów na chór i wieżę oraz wymiana stolarki okiennej

numer zadania: 02273/15

numer w EBOI: 51901/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kosienice. kościół św. Trójcy (1863 r.): likwidacja zawilgocenia fundamentów i ścian. rekonstrukcja schodów na chór i wieżę oraz wymiana stolarki okiennej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Srebrna Góra. Twierdza (XVIII w.): remont ścian i sklepień Bastionu Kawaler oraz wykonanie izolacji przeciwwodej korony Donjonu

numer zadania: 02668/15

numer w EBOI: 53389/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.25

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania: 726 564,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Srebrna Góra. Twierdza (XVIII w.): remont ścian i sklepień Bastionu Kawaler oraz wykonanie izolacji przeciwwodej korony Donjonu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 77.25

Ocena formalna: OK


Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

numer zadania: 06001/15

numer w EBOI: 58029/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 22

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Kwota dofinansowania: 39 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 73.2

Ocena formalna: OK


Rzemiosła i profesje romskie

numer zadania: 05135/15

numer w EBOI: 60539/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 54.4

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dobra Wola

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Rzemiosła i profesje romskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 87.4

Ocena formalna: OK


Wokół jednego stołu”- Twórcze spotkania interdyscyplinarneDziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna730.21754.2OK
03151/1554965/141Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna

numer zadania: 05464/15

numer w EBOI: 57666/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 9

ocena strategiczna: 31

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Św. Jadwigi

OK

Kwota dofinansowania: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Wokół jednego stołu”- Twórcze spotkania interdyscyplinarneDziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna730.21754.2OK
03151/1554965/141Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna

program: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w mieście światowego dziedzictwa kultury

priorytet: Dziedzictwo kulturowe

ocena końcowa: 14

Ocena formalna: 54nowootwarty, jednolity rzeczowy wykaz akt 2019, opieka nad dzieckiem do lat 8 wniosek, najpopularniejsze imiona 2018 dla dziewczynek, sprawozdanie z działalności wzór, dowód tymczasowy dla dziecka cena, swieta lipka, ustawa o pomocy społecznej 2018 tekst jednolity, archiwa państwowe w polsce, auta 4, struktura wiekowa w polsce, oferty pracy służba cywilna, wytwórnia krajowa, poczet krzyżówka…