Nieżywięć. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – oltarz główny (ok. 1740 r.): konserwacja – II etap

numer zadania: 02276/15

numer w EBOI: 52044/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Nieżywięć. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – oltarz główny (ok. 1740 r.): konserwacja – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Sokołowsko. neogotycki budynek dawnego Sanatorium „Grunwald”(1853-76): prace budowlane zabezpieczające. stabilizacja konstrukcji. montaż stropów WPS – etap IV

numer zadania: 01456/15

numer w EBOI: 53299/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Sokołowsko. neogotycki budynek dawnego Sanatorium „Grunwald”(1853-76): prace budowlane zabezpieczające. stabilizacja konstrukcji. montaż stropów WPS – etap IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.5

Ocena formalna: OK


Sułów. kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (1731-1734): remont dachu. wieży i elewacji wraz z instalacją odgromową

numer zadania: 00413/15

numer w EBOI: 50692/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymsko-katolicka p.w.św. Apostołów Piotra i Pawła

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Sułów. kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (1731-1734): remont dachu. wieży i elewacji wraz z instalacją odgromową

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Poznań. cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja – ikonostas (XVIII w.): prace konserwatorskie wraz z ze stabilizacją konstrukcji – etap III

numer zadania: 00364/15

numer w EBOI: 51573/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Poznań. cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja – ikonostas (XVIII w.): prace konserwatorskie wraz z ze stabilizacją konstrukcji – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.5

Ocena formalna: OK


Brzeziny. kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (XIV w.): renesansowe krypty pod Kaplicą Matki Boskiej Różańcowej: prace konserwatorskie wnętrz i wyposażenia – etap III – prace konserwatorskie w renesansowej krypcie nr 1 oraz gotyckiej klatce schodowej prowadzącej do krypt

numer zadania: 01945/15

numer w EBOI: 53014/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Św. Krzyża

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Brzeziny. kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (XIV w.): renesansowe krypty pod Kaplicą Matki Boskiej Różańcowej: prace konserwatorskie wnętrz i wyposażenia – etap III – prace konserwatorskie w renesansowej krypcie nr 1 oraz gotyckiej klatce schodowej prowadzącej do krypt

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Sieradz. zespół podominikański Sióstr Urszulanek SJK – kościół p.w. św. Stanisława (XIII w.): modernizacja instalacji elektrycznej oraz dostosowanie i wykonanie instalacji ppoż.. alarmowych oraz antywłamaniowych do wymagań przepisów i użytkowania obiektu sakralnego – I etap

numer zadania: 01927/15

numer w EBOI: 52959/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Sieradz. zespół podominikański Sióstr Urszulanek SJK – kościół p.w. św. Stanisława (XIII w.): modernizacja instalacji elektrycznej oraz dostosowanie i wykonanie instalacji ppoż.. alarmowych oraz antywłamaniowych do wymagań przepisów i użytkowania obiektu sakralnego – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


Narok. Pałac (XVI-XIX w.): wykonanie remontu elewacji pałacu. izolacji przeciwiwlgociowej fundamentów. konserwacja stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej

numer zadania: 01314/15

numer w EBOI: 53100/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Karol Galara

Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Narok. Pałac (XVI-XIX w.): wykonanie remontu elewacji pałacu. izolacji przeciwiwlgociowej fundamentów. konserwacja stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.5

Ocena formalna: OKhymn polski tekst 4 zwrotki, jakub ciezki, siostra miłosierdzia krzyżówka, mewa pl, odwołanie od decyzji, apteka malborska, bitwa w niebie, karolin mazowsze, ustawa o służbie cywilnej tekst jednolity, niepodległość plakat, uzyskanie obywatelstwa polskiego, lista powiatow z obostrzeniami, dariusz marek srzednicki, polska pod zaborami ile lat, osiek zamek…