Nawojów Łużycki. kościół p.w. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków – kontynuacja prac – etap IV

numer zadania: 02780/15

numer w EBOI: 52486/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka MB Królowej Polski

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Nawojów Łużycki. kościół p.w. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków – kontynuacja prac – etap IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75.25

Ocena formalna: OK


Wydanie w roku 2015 podwójnego numeru „Rocznika Lwowskiego” 2012/2013

numer zadania: 02927/15

numer w EBOI: 53744/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.2

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich

Kwota dofinansowania: 31 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Wydanie w roku 2015 podwójnego numeru „Rocznika Lwowskiego” 2012/2013

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 67.2

Ocena formalna: OKświadczenia rzeczowe na rzecz obrony, konspekt zajęć terapeutycznych, pocztowiec, www.energa.pl druki do pobrania, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, ukazuje śmierć kapłana i jego synów, jaka jest prawidłowa głębokość uciśnięć klatki piersiowej u osoby dorosłej?, wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, rtv agd pruszcz gdański, żłobek nr 58 warszawa, warszawa zamek, gdynia strefa parkowania, www roku, e pit 2020 gov, orzecznictwa, bitwa pod wiedniem prezentacja, zespół szkół w bukowsku, film dla nastolatków 2017, ulga na dziecko za 2019, nauka gry na akordeonie basy, blechacz pianista, cyrkowa scena, aula nova poznan…