Stanomino. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (XVI w.): remont wieży (wymiana pokrycia dachowego. naprawa drewnianej konstrukcji. remont elewacji)

numer zadania: 00733/15

numer w EBOI: 52445/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Stanomino. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (XVI w.): remont wieży (wymiana pokrycia dachowego. naprawa drewnianej konstrukcji. remont elewacji)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.5

Ocena formalna: OK


Pielgrzymka. cerkiew prawosławna (1886 r.): kontynuacja konserwacji polichromii – strop nawy

numer zadania: 00342/15

numer w EBOI: 51581/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławana pw. Św. Archanioła Michała w Pielgrzymce

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Pielgrzymka. cerkiew prawosławna (1886 r.): kontynuacja konserwacji polichromii – strop nawy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OK


Kraków. obszar poterny głównej. koszar i schronu fortu 44 Tonie (XIX w.): kontynuacja prac zabezpieczających. konserwatorskich i restauratorskich w celu zabezpieczenia i zachowania zabytku oraz udostępniania go na cele publiczne

numer zadania: 01830/15

numer w EBOI: 53477/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego JANUS

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Kraków. obszar poterny głównej. koszar i schronu fortu 44 Tonie (XIX w.): kontynuacja prac zabezpieczających. konserwatorskich i restauratorskich w celu zabezpieczenia i zachowania zabytku oraz udostępniania go na cele publiczne

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Krzeszów. opactwo cystersów – „Pawilon na wodzie” (XVIII w.): prace remontowo – konserwatorskie i rekonstrukcja drewnianej. polichromowanej elewacji – etap I

numer zadania: 02739/15

numer w EBOI: 52723/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Diecezja Legnicka

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Krzeszów. opactwo cystersów – „Pawilon na wodzie” (XVIII w.): prace remontowo – konserwatorskie i rekonstrukcja drewnianej. polichromowanej elewacji – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OK


Borysławice Kościelne. drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (1759 r.): kapitalny remont dachu wraz z wymianą pokrycia z gontu drewnianego – II etap

numer zadania: 00860/15

numer w EBOI: 52268/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Borysławice Kościelne. drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (1759 r.): kapitalny remont dachu wraz z wymianą pokrycia z gontu drewnianego – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


Ze źródła pieśni. Zebranie. odtworzenie i digitalizacja oraz udostępnienie folkloru muzycznego górali nadpopradzkich

numer zadania: 04847/15

numer w EBOI: 55874/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Ze źródła pieśni. Zebranie. odtworzenie i digitalizacja oraz udostępnienie folkloru muzycznego górali nadpopradzkich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnenadana, nieruchomości gmina liniewo, dni pruszcza 2019 program, samochody wojskowe polskie, technikum nr 4 słupsk, dawniej o statku, rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego tekst jednolity, głęboka miłość 1996, naruszenie granicy działki rolnej, wfdif, pieśń legionów polskich we włoszech interpretacja, ansztajn, piosenki międzywojenne, blade części, błąd formalny, wykaz a, co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, marsz dąbrowskiego, trio plus, rp program, strefy koronawirusa mapa, straż graniczna samochody, oznaczenia na mapie do celów projektowych, i,, przedszkola pruszcz gdański, natalia nykiel i maciej musiał, wezwanie od straży miejskiej za parkowanie, pomnik słowackiego warszawa…