Radoszyce. dawna cerkiew p.w. św. Dymitra – ikonostas (1868 r.): prace konserwatorskie

numer zadania: 03805/15

numer w EBOI: 52625/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. „Św. Józefa” w Komańczy. Komańcza 88. 38 – 543 Komańcza

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Radoszyce. dawna cerkiew p.w. św. Dymitra – ikonostas (1868 r.): prace konserwatorskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi – Indie – III etap

numer zadania: 02810/15

numer w EBOI: 54645/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 52.5

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa

Kwota dofinansowania: 84 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi – Indie – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 88.5

Ocena formalna: OK


Nowy Sącz. Biały Klasztor Sióstr Niepokalanek – kaplica p.w. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia (XIX w.): konserwacja – II etap

numer zadania: 00921/15

numer w EBOI: 52581/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – Dom Zakonny w Nowym Sączu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Nowy Sącz. Biały Klasztor Sióstr Niepokalanek – kaplica p.w. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia (XIX w.): konserwacja – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


Kwieciszewo. kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1522 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji północnej kościoła

numer zadania: 02309/15

numer w EBOI: 52040/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny

Kwota dofinansowania: 130 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kwieciszewo. kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1522 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji północnej kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Henryków. most kamienny (XIII-XIV w.): remont – etap I

numer zadania: 02479/15

numer w EBOI: 53109/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 55.75

ocena strategiczna: 9

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej

Kwota dofinansowania: 763 406,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Henryków. most kamienny (XIII-XIV w.): remont – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Rodzinny Tabor w krainie Łemków. Festiwal kultury Podkarpacia.

numer zadania: 04827/15

numer w EBOI: 60424/14/A5

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej „Karpatka”

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Rodzinny Tabor w krainie Łemków. Festiwal kultury Podkarpacia.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 80.2

Ocena formalna: OK


Chojna. obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych

numer zadania: 01282/15

numer w EBOI: 52441/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Gmina Chojna

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Chojna. obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OKвремя польша, gdynia prezydent, zamosc wydarzenia, kobiety xx wieku, pnchm, czy można zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania, logo partii politycznych, ognisko muzyczne kraków, stowarzyszenie nowe horyzonty, obraz bitwa pod wiedniem, narodowe, piosenki patriotyczne współczesne youtube, 10 grudnia, zydowski instytut historyczny, polski dokument podróży dla cudzoziemca, wykaż znaczenie pęcherzykowej budowy płuc człowieka…