Lignowy Szlacheckie. kościół p.w. św. Marcina (XIV-XVI w.): prace konserwatorskie elewacji północnej prezbiterium oraz południowej i północnej korpusu nawowego

numer zadania: 01597/15

numer w EBOI: 51880/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Lignowach Szlacheckich

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Lignowy Szlacheckie. kościół p.w. św. Marcina (XIV-XVI w.): prace konserwatorskie elewacji północnej prezbiterium oraz południowej i północnej korpusu nawowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.75

Ocena formalna: OK


Barczewo. kościół p.w. św. Andrzeja – ambona (1760 r.): konserwacja – III etap ostatni

numer zadania: 01195/15

numer w EBOI: 53092/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: ZAKON BRACI MNIEJSZYCH (OO.FRANCISZKANÓW). KLASZTOR

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Barczewo. kościół p.w. św. Andrzeja – ambona (1760 r.): konserwacja – III etap ostatni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OKniepodległa wyniki, szczecin bez korupcji, wszczęcie, termin zbioru łubinu na ziarno, hotele gdańsk centrum, karta seniora gdańsk, stopnie alarmowe w policji, odprawa dla nauczyciela dyplomowanego, urząd marszałkowski gdansk, promowanie czytelnictwa wśród dzieci, kupię wieniec dożynkowy, rosiewicz michaił, okres epoki kamienia, morski oddział straży granicznej nip…