Gdańsk. Bazylika Mariacka – ołtarz św. Marcina (ok. 1430). Grupa św. Jerzego (ok. 1400 r.). ołtarz św. Jakuba (ok. 1430 r.) ­ IV etap: prace konserwatorsko-restauratorskie

numer zadania: 02848/15

numer w EBOI: 52618/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gdańsk. Bazylika Mariacka – ołtarz św. Marcina (ok. 1430). Grupa św. Jerzego (ok. 1400 r.). ołtarz św. Jakuba (ok. 1430 r.) ­ IV etap: prace konserwatorsko-restauratorskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76.75

Ocena formalna: OK


Wydanie książki: Jerzy Giedroyc. Jan Józef Lipski „Listy 1957-1991”. oprac. Łukasz Garbal

numer zadania: 02743/15

numer w EBOI: 54524/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Więź

Kwota dofinansowania: 21 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Wydanie książki: Jerzy Giedroyc. Jan Józef Lipski „Listy 1957-1991”. oprac. Łukasz Garbal

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 94

Ocena formalna: OK


XX Śląskie gody

numer zadania: 05044/15

numer w EBOI: 57225/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 23.08.2021

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: XX Śląskie gody

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 46.8

Ocena formalna: OK


Barwy folkloru

numer zadania: 03266/15

numer w EBOI: 56502/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Chełmiński Dom Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Barwy folkloru

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Wirtualne Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

numer zadania: 03619/15

numer w EBOI: 55279/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

nazwa zadania: Wirtualne Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Dokumentacja historii mówionej – wybitni przedstawiciele Polonii Waszyngtońskiej

numer zadania: 04548/15

numer w EBOI: 55394/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „AVE ARTE”

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Dokumentacja historii mówionej – wybitni przedstawiciele Polonii Waszyngtońskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 71

Ocena formalna: OK


Konserwacja. digitalizacja. udostępnianie rękopisów z zespołu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

numer zadania: 03195/15

numer w EBOI: 55026/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 24

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Kwota dofinansowania: 161 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Konserwacja. digitalizacja. udostępnianie rękopisów z zespołu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OKmonumentalny synonim, muzeum na majdanku, warszawa polin, roksana lichtman, fundacja kronenberga, pko zgłoszenie szkody, raduje się serce, moda lata 60 polska, ferenc pianista i kompozytor, filmotechnika kraków, wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności bydgoszcz, ostatni klaps premiera, hymn narodowy, statek na westerplatte…