Płonina. Pałac Niesytno (XVI w.): prace konserwatorskie. zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku. stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu – IV etap

numer zadania: 01404/15

numer w EBOI: 52749/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno w Płoninie S.C. S. Kornafel. K. Harkawy

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Płonina. Pałac Niesytno (XVI w.): prace konserwatorskie. zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku. stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu – IV etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 81.5

Ocena formalna: OK


Prace rewaloryzacyjne przy ogrodzie w Vila Mindic (Mołdawia) – etap II

numer zadania: 08909/15

numer w EBOI: 60295/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 34.4

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Prace rewaloryzacyjne przy ogrodzie w Vila Mindic (Mołdawia) – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 68.4

Ocena formalna: OK


Chorał sarmacki – digitalizacja i upowszechnienie Ksiąg Piotrkowskich wydawanych w latach 1599-1730

numer zadania: 05494/15

numer w EBOI: 60409/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Chorał sarmacki – digitalizacja i upowszechnienie Ksiąg Piotrkowskich wydawanych w latach 1599-1730

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnepiotr żuchowski, agnieszka kurzydło, muzeum spadochroniarstwa i wojsk specjalnych, samorząd województwa pomorskiego, wojsko polskie w dwudziestoleciu międzywojennym, ona film online, wydarzenia polska, kiedy umarł jan paweł 2, sąd rejonowy w gdańsku wydział gospodarczy, mazury prezentacja, filharmonia podkarpacka repertuar 2017, patriotyzm w literaturze, lidzbark warminski zamek…