Klasztor Karmelitów Bosych: „Przemyśl. mury obronne miasta przy Klasztorze OO. Karmelitów Bosych (XVI w.): konserwacja. restauracja. rekonstrukcja i roboty budowlane muru – II etap”

numer zadania: 02220/15

numer w EBOI: 52800/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Karmelitów Bosych

nazwa zadania: Przemyśl. mury obronne miasta przy Klasztorze OO. Karmelitów Bosych (XVI w.): konserwacja. restauracja. rekonstrukcja i roboty budowlane muru – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 66.25

Ocena formalna: OK


Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego JANUS: „Kraków. fort Dłubnia (XIX w.): przeprowadzenie prac ratunkowych. zabezpieczających i konserwatorskich w celu zabezpieczenia i zachowania zabytku oraz udostępniania go na cele publiczne”

numer zadania: 01826/15

numer w EBOI: 53476/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego JANUS

nazwa zadania: Kraków. fort Dłubnia (XIX w.): przeprowadzenie prac ratunkowych. zabezpieczających i konserwatorskich w celu zabezpieczenia i zachowania zabytku oraz udostępniania go na cele publiczne

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza: „Wrocław. kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko – restauratorskich wieży północno-wschodniej kościoła – kontynuacja”

numer zadania: 02700/15

numer w EBOI: 52317/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza

nazwa zadania: Wrocław. kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko – restauratorskich wieży północno-wschodniej kościoła – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu: „Jarosław. Miejski Ośrodek Kultury – budynek byłego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1889 r.): remont elewacji. wykonanie izolacji pionowej. poziomej. drenażu opasowego fundamentów oraz kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej”

numer zadania: 02344/15

numer w EBOI: 52826/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu

nazwa zadania: Jarosław. Miejski Ośrodek Kultury – budynek byłego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1889 r.): remont elewacji. wykonanie izolacji pionowej. poziomej. drenażu opasowego fundamentów oraz kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OKpwin przemyśl, ekwilibrystyczne, zkm 171, poradnia psychologiczno pedagogiczna gdansk, zbyszko siemaszko, konspekt zajęć psychologicznych dla dzieci, wojna 13, żmijewski artysta, kl gross rosen, lasy mirachowskie, mapa konfliktów zbrojnych, nato pl, jak założyć podmiot leczniczy, mowa narodu, quiz o niepodległości, dziekanat asp lodz, art.60 kk, terror definicja, zaslubiny z morzem, narodowa orkiestra symfoniczna, okres ochronny a umowa na czas określony 2017, piosenka niepodległość, pup gdańsk oferty pracy, praca zdalna gdansk, norwegia prezentacja, sprawozdawczosc…