Ariadna” S.A. Fabryka NiciŁódź. Fabryka Nici Ariadna (XIX w.): remontDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków841958OK
00449/1551810/14/A11Parafia Rzymsko-Katolicka Wszystkich ŚwiętychSieradz. kościół farny Wszystkich Świętych (XIV w.). remont fragmentów tynków wewnętrznych – etap IDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków35 000 zł7371458OK
01261/1553339/14/A21Jacek i Agnieszka MikołajczakNużewo. zespół dworski (XIX/XX w.): zabezpieczenie zabytku. wyeksponowanie oryginalnych elementów parkuDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków6371558OK
01080/1552373/141Rzymskokatolicka Parafia p.w. Trzech Króli w KolnieKolno. kościół p.w. Trzech Króli i św. Anny (XVIII w.): interwencyjny remont dachuDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków643958OK
02702/1551871/141Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Warszawy nr 4/ul. Zdrojowej nr 1 w Dzusznikach ZdrójDuszniki-Zdrój. Dom Cechu Sukienników (1715 r.): remont budynku – kontynuacja remontu dachu. wykonanie izolacji fundamentów oraz renowacja elewacjiDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków8401058OK
00327/1551626/141Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w SuliszewieGudowo. ołtarz główny z kościoła pw. św. Barbary (1712 r.): konserwacja i restauracja Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków7371458OK
02768/1553489/141Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Matki Bożej BolesnejLubomin. kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII w.): naprawa dachu wraz z tynkami elewacji kościołaDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków646658OK
01298/1553298/141Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMPSzprotawa. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – ołtarz główny Wniebowzięcia NMP (1678 r.): prace konserwatorsko-restauratorskieDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków643958OK
01461/1553386/141Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha w MoryniuMoryń. kościół pw. Ducha Świętego (XIII w.). wymiana współczesnej betonowej nawierzchni dróg wewnętrznych wokół kościoła na drogę z kostki granitowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz remont muru w części zachodniej wraz z wejściem głównymDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków6381458OK
02232/1553357/141Klasztor Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w WejherowieWejherowo. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów (1648 r.): wymiana okien pierwszego piętra i drzwi zewnętrznychDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków8401058OK
03002/1553170/141Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia: „Starkowo. chałupa (XVIII/XIX w.): rewitalizacja na potrzeby lokalnej spoleczności”

numer zadania: 01938/15

numer w EBOI: 52866/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ariadna” S.A. Fabryka NiciŁódź. Fabryka Nici Ariadna (XIX w.): remontDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków841958OK
00449/1551810/14/A11Parafia Rzymsko-Katolicka Wszystkich ŚwiętychSieradz. kościół farny Wszystkich Świętych (XIV w.). remont fragmentów tynków wewnętrznych – etap IDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków35 000 zł7371458OK
01261/1553339/14/A21Jacek i Agnieszka MikołajczakNużewo. zespół dworski (XIX/XX w.): zabezpieczenie zabytku. wyeksponowanie oryginalnych elementów parkuDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków6371558OK
01080/1552373/141Rzymskokatolicka Parafia p.w. Trzech Króli w KolnieKolno. kościół p.w. Trzech Króli i św. Anny (XVIII w.): interwencyjny remont dachuDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków643958OK
02702/1551871/141Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Warszawy nr 4/ul. Zdrojowej nr 1 w Dzusznikach ZdrójDuszniki-Zdrój. Dom Cechu Sukienników (1715 r.): remont budynku – kontynuacja remontu dachu. wykonanie izolacji fundamentów oraz renowacja elewacjiDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków8401058OK
00327/1551626/141Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w SuliszewieGudowo. ołtarz główny z kościoła pw. św. Barbary (1712 r.): konserwacja i restauracja Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków7371458OK
02768/1553489/141Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Matki Bożej BolesnejLubomin. kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII w.): naprawa dachu wraz z tynkami elewacji kościołaDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków646658OK
01298/1553298/141Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMPSzprotawa. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – ołtarz główny Wniebowzięcia NMP (1678 r.): prace konserwatorsko-restauratorskieDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków643958OK
01461/1553386/141Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha w MoryniuMoryń. kościół pw. Ducha Świętego (XIII w.). wymiana współczesnej betonowej nawierzchni dróg wewnętrznych wokół kościoła na drogę z kostki granitowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz remont muru w części zachodniej wraz z wejściem głównymDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków6381458OK
02232/1553357/141Klasztor Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w WejherowieWejherowo. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów (1648 r.): wymiana okien pierwszego piętra i drzwi zewnętrznychDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków8401058OK
03002/1553170/141Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia

nazwa zadania: Starkowo. chałupa (XVIII/XIX w.): rewitalizacja na potrzeby lokalnej spoleczności

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Antoniego: „Florczaki. kościół p.w. św. Antoniego (1738-1796): remont dachu”

numer zadania: 01348/15

numer w EBOI: 53057/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Antoniego

nazwa zadania: Florczaki. kościół p.w. św. Antoniego (1738-1796): remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 60.25

Ocena formalna: OK


Zgromadzenie Sióstr Św.Jadwigi Prowincja Katowicka: „Czarnowąsy-dawny Klasztor Norbertanek (1682-8): remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim-drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic – kontynuacja.”

numer zadania: 00334/15

numer w EBOI: 51645/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zgromadzenie Sióstr Św.Jadwigi Prowincja Katowicka

nazwa zadania: Czarnowąsy-dawny Klasztor Norbertanek (1682-8): remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim-drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic – kontynuacja.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli: „Sicienko. kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku (XIX w.): konserwacja kamiennego fundamentu. muru ceglanego i hydrofobizacja ścian zewnętrznych”

numer zadania: 03290/15

numer w EBOI: 52816/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli

nazwa zadania: Sicienko. kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku (XIX w.): konserwacja kamiennego fundamentu. muru ceglanego i hydrofobizacja ścian zewnętrznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 58.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika: „Lutowiska. kościół parafialny p.w. św. Stanisława bpa (1911-1913 r.): prace budowlano – konserwatorskie. zabezpieczenie hydrofobowego strefy posadowienia”

numer zadania: 00420/15

numer w EBOI: 51646/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

nazwa zadania: Lutowiska. kościół parafialny p.w. św. Stanisława bpa (1911-1913 r.): prace budowlano – konserwatorskie. zabezpieczenie hydrofobowego strefy posadowienia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 60.25

Ocena formalna: OK


ParafiaRzymskokatolicka pw.NS Jezusowego w Słupsku: „Słupsk. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (1865-1867): prace renowacyjne i konserwatorskie polichromii i witraży”

numer zadania: 02159/15

numer w EBOI: 52563/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: ParafiaRzymskokatolicka pw.NS Jezusowego w Słupsku

nazwa zadania: Słupsk. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (1865-1867): prace renowacyjne i konserwatorskie polichromii i witraży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 62.75

Ocena formalna: OK


Wspólnota Mieszkaniowa Asnyka 1: „Lubomierz. kamienica ul. Asnyka 1 (XVI w.): remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji”

numer zadania: 02752/15

numer w EBOI: 53408/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa Asnyka 1

nazwa zadania: Lubomierz. kamienica ul. Asnyka 1 (XVI w.): remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 58.75

Ocena formalna: OKdyrektor nfz, szpital mswia wrocław opinie, hanna suchocka zamek, piosenka o lecie dla dzieci, covid skrot, filharmonia narodowa warszawa, rezerwat beka mapa, miejski zespol ds orzekania niepelnosprawnosci warszawa, lotnisko chopina zwiedzanie, psm lubin, akty prawne dotyczące systemu oświaty, walczak aktor, szkoła muzyczna bystrzyca kłodzka, załoga twierdzy krzyżówka, akademia muzyczna krakow, zwiedzanie pałacu prezydenckiego, powierzenie danych osobowych, ambasada polski w new delhi, mieszkania socjalne gdańsk…