Czerwińsk nad Wisłą. Klasztor (II ćw. XII wieku przebudowany w XVIII i XX wieku). remont dachu – skrzydło zachodnie.

numer zadania: 00495/15

numer w EBOI: 51578/14/A5

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 53.25

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św.Stanisława Kostki

Kwota dofinansowania: 482 872,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Czerwińsk nad Wisłą. Klasztor (II ćw. XII wieku przebudowany w XVIII i XX wieku). remont dachu – skrzydło zachodnie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Ląd. kościół p.w. NMP i św. Mikołaja Biskupa – polichromie Neunhertza w kopule wielkiej (XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie – IV etap

numer zadania: 00657/15

numer w EBOI: 51638/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ląd. kościół p.w. NMP i św. Mikołaja Biskupa – polichromie Neunhertza w kopule wielkiej (XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie – IV etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Poprawa jakości przechowywania zbiorów w Archiwum ASP w Łodzi

numer zadania: 04943/15

numer w EBOI: 56129/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Poprawa jakości przechowywania zbiorów w Archiwum ASP w Łodzi

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Cykl wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Bitwy pod Jastkowem

numer zadania: 05203/15

numer w EBOI: 56705/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 17.83

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Cykl wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Bitwy pod Jastkowem

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

ocena końcowa: 49.83

Ocena formalna: OK


Digitalizacja zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie

numer zadania: 02916/15

numer w EBOI: 54186/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.6

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

Kwota dofinansowania: 178 662,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Digitalizacja zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OK


W orawskiej świytnicy” spotkanie z dziedzictwem kulturowym Orawy.Dziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna644.82272.8OK
04499/1557783/141Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMAKarpaty na Mazurach. Bojkowskie dziedzictwo muzyczne p. Dymitra Hodowańca i jego kapeli.Dziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna740.82572.8OK
02066/1554307/14/A11Miejski Ośrodek KulturyXXXIX Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Dziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna20 000 zł837.82772.8OK
05480/1558038/141Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”Muzyczna tradycja Romów w utworach dorocznych

numer zadania: 02788/15

numer w EBOI: 54907/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.6

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: W orawskiej świytnicy” spotkanie z dziedzictwem kulturowym Orawy.Dziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna644.82272.8OK
04499/1557783/141Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMAKarpaty na Mazurach. Bojkowskie dziedzictwo muzyczne p. Dymitra Hodowańca i jego kapeli.Dziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna740.82572.8OK
02066/1554307/14/A11Miejski Ośrodek KulturyXXXIX Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Dziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna20 000 zł837.82772.8OK
05480/1558038/141Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”Muzyczna tradycja Romów w utworach dorocznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 72.6

Ocena formalna: OKpowiedz ludziom że kocham ich nuty, granica elżbieta, pedagogiczna biblioteka wojewódzka im ken w warszawie, wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, ratyfikowanie, rozdzielnik tekstu, hymn prus, profilowanie kryminalne gołębiowski, wiadomosci nieza, owertura, skierniewice dworzec, zamek w czchowie, ursus historia, kostium po angielsku, www gazetapolska tv, nadarzyć, elementarz projektanta, 40 lecie, artykuł 13 głosowanie…