Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem”: „W poszukiwaniu zapomnianych mogił – ewidencja i inwentaryzacja nieznanych cmentarzysk nowożytnych.”

numer zadania: 03206/15

numer w EBOI: 55665/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem”

nazwa zadania: W poszukiwaniu zapomnianych mogił – ewidencja i inwentaryzacja nieznanych cmentarzysk nowożytnych.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36.4

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 59.4

Ocena formalna: OK


Gmina Dołhobyczów: „Oszczów. dwór murowany (1790 r.): remont dachu. przebudowa utwardzenia terenu i opaski. renowacja gzymsów. elewacji. kominów. cokoła. i schodów. wymiana stolarki. przebudowa daszku. wykonanie instalacj odgromowej”

numer zadania: 01883/15

numer w EBOI: 53183/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Dołhobyczów

nazwa zadania: Oszczów. dwór murowany (1790 r.): remont dachu. przebudowa utwardzenia terenu i opaski. renowacja gzymsów. elewacji. kominów. cokoła. i schodów. wymiana stolarki. przebudowa daszku. wykonanie instalacj odgromowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.75

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 55.75

Ocena formalna: OKpodpisz punkty zaznaczone na osi literami odpowiednie litery wpisz do tabeli, agnieszka holland nagrody, spokrewniony, ławki niepodległości, liczba ofiar powstania warszawskiego, e wniosek instrukcja, rok miesiąc dzień, biało czerwone serce, kryminalnie, sluzba graniczna, cmentarz lwów, imię trzech papieży, psychicznie, państwo polin w państwie polskim, 13 posterunek plan, www.moje-dzialdowo.pl, muzeum sztuki w łodzi dzieła sztuki, himalaizm zimowy, zespół sląsk, dokonania bolesława chrobrego, bitwa warszawska data, krajowy rejestr nazwisk…