Oświęcim. kaplica p.w. św. Jacka (XIV w.): renowacja elewacji pólnocnej kaplicy podominikańskiej przy Zakładzie Salezjańskim im. ks. Bosko – II etap

numer zadania: 00558/15

numer w EBOI: 51864/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Zakład Salezjański im. Ks. Bosko

Kwota dofinansowania: 99 148,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Oświęcim. kaplica p.w. św. Jacka (XIV w.): renowacja elewacji pólnocnej kaplicy podominikańskiej przy Zakładzie Salezjańskim im. ks. Bosko – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.25

Ocena formalna: OK


Poznań. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): ratownicze prace remontowo-konserwatorskie dachu – VI etap

numer zadania: 00930/15

numer w EBOI: 52428/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Poznań. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): ratownicze prace remontowo-konserwatorskie dachu – VI etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OKurzad stanu cywilnego zakopane, wykaz robót budowlanych, bitwa pod komarowem, podkreśl linijkę która przedstawia źródła do dziejów polski, 1a, tadeusz mazowiecki ewa mazowiecka, kampania informacyjna, jakon lwowska, koncert dla niepodleglej, karta dużej rodziny dla rodziców dorosłych dzieci, ks.krzysztof jężak, portal bobowa, ngo dotacje, wojna polsko bolszewicka film, list do trzech żon, lambert radomsko, powrót do szkół we wrześniu, strategia rozwoju kapitału społecznego, rada legislacyjna, album rodzinny film, zespól oświatowy w stoczku łuk…